Další služby

Realizace projektu z EU

Realizace projektu z EU

projekt EU

Tvorba metodik k základním profesním kvalifikacím pro podnikatelský sektor

V rámci udržitelnosti projektu „Tvorba metodik k základním profesním kvalifikacím pro podnikatelský sektor“ jsou i nadále nabízeny možnosti pro rozšíření kvalifikace. Jedná se o vzdělávací modul Personalista a Základy managementu kvality.

Vytvořené vzdělávací moduly budou nabízeny minimálně dva roky po skončení projektu, tedy do konce roku 2016.

Termíny pro rok 2016

Datum konání                   Název Kurzu                                                          Cena vč. DPH

04.04. – 15.04.2016            Personalista                                                            12.500,- Kč

06.06. – 17.06.2016            Základy managementu kvality                             14.900,- Kč

21.11. – 02.12.2016            Personalista                                                            12.500,- Kč

05.12. – 16.12.2016            Základy managementu kvality                             14.900,- Kč

 

Kurzy se konají vždy v rozsahu 10 pracovních dnů po 7 vyučovacích hodinách.

Účastníci získají zdarma výukové materiály.

Součástí kurzu není zkouška NSK u autorizované osoby.

Zájemci se mohou hlásit na: kittner@ligsuniversity.cz.