Reference

REFERENCE
Studium programu Master of Business Administartion (MBA) na LIGS University doporučuji všem, kteří mají ambice si zvýšit kvalifikaci, získat nové znalosti a dovednosti a poznat nové kolegy a to vše velmi praktickou formou prostřednictvím tutorů přicházejících výhradně z praxe a… Více
REFERENCE
Všem, kteří mají zájem se dále vzdělávat, prohlubovat svoje znalosti a dovednosti, poznávat nové a zajímavé lidi z různých oborů, mohu programy MBA v rámci LIGS jen doporučit. Určitě nebudete zklamáni a získané informace zcela jistě ve své další profesní kariéře využijete. Více
REFERENCE
Zdálo by se, že interaktivní forma je méně důkladná a že jde o příjemné zpestření času. Ale je to jinak: člověk musí najít odhodlání a vůli a potřebnou míru sebekázně. Obsahová náplň studia na LIGS University je taková, že si lze najít pro svůj osobní i profesní rozvoj mnoho… Více
REFERENCE
Děkuji celému týmu LIGS za jejich profesionální přístup ke studentům / klientům. Studium na této škole bylo pro mě velmi přínosné, a to jak z hlediska doplnění teorie v oboru, ve kterém pracuji, tak z hlediska výměny zkušeností s ostatními účastníky a tutory. Atmosféra na… Více
REFERENCE
Studium MBA pro mě znamenalo teoretický i praktický přínos z oblastí, která jsou velmi důležitá pro manažerské rozhodování a rozvoj dovedností. Studijní materiály byly poskytovány v duchu nejnovějších trendů a práce tutorů byla na výborné úrovni. Studium obohatilo můj osobní i… Více
REFERENCE
Studijní program Executive MBA nabízený LIGS mne zaujal pro velmi praktické a zajímavé pojetí. Pro mé potřeby bylo maximálně výhodným řešením: Studium v českém jazyce - pro lidi jako já, coby výrazný antitalent na jazyky - ideální řešení. K tomu, aby student zvládl studium… Více
REFERENCE
Moderní forma propojení teorie s praxí v oblasti řízení. V mém případě doplnění nových teoretických znalostí s přenesením do procesů řízení, finančního managementu a controllingu. Velmi dobrá zkušenost v oblasti komunikace tutora a posluchače. Celková organizace studijního… Více
REFERENCE
Velmi pozitivně hodnotím odbornost lektorů, kteří jsou většinou profesionálové ve svém oboru. Obzvlášť jsem oceňoval formální i neformální diskuse a rozhovory, které jsme měli možnost s lektory pravidelně vést a to ať již při tutoriálech, zkouškách či při jiných příležitostech.… Více
REFERENCE
Studium Interactive Online MBA na LIGS University mohu jen vřele doporučit. Nabyl jsem mnoho nových poznatků, zkušeností a poznal zajímavé odborníky z praxe. A také bych chtěl ocenit profesionální, vstřícný a přátelský přístup pracovníků školy po celou dobu studia a po jeho… Více