Reference

REFERENCE

Bc. Daniel Procházka, MBA

Společnost Foxconn Czech Republic, ICT Engineer

Studium MBA na LIGS University bylo velkým přínosem pro mou praxi v mezinárodní výrobní společnosti. Ocenil jsem především možnost výběru odborných předmětů dle mé specializace, vstřícný přístup tutorů a v neposlední řadě zázemí kvalitního informačního systému pro studium online interactive formy.