Reference

REFERENCE

Bc. Eva Balogová, MBA

Marketing specialist, Regie Radio Music spol. s r.o.

Tuto školu doporučuji hlavně z důvodů: 
-  profesionální přístup tutorů, 
-  perfektní administrativní podpora a servis studentům,  
-  přátelský a flexibilní přístup,  
-  spolupráce se zahraničními univerzitami,  
-  méně teorie a snaha o co nejintenzivnější řešení příkladů z praxe,  
-  vysoká možnosti interaktivní výměny zkušeností a diskuze nad vzniklými problémy v praxi s ostatními studenty 
-  přijímání jakýchkoliv námětů / návrhů na zlepšení / doporučení na změnu / negativních reakcí - a jejich řešení = vysoký zájem o studenty,  
-  možnost studia v jiném jazyce - například psaní seminárních prací / závěrečné práce ve slovenském jazyce