Reference

REFERENCE

Ing. Martin Chudoba, MBA

Společnost Roudnické městské služby, Ředitel

Účast a absolvování programu MBA mě výrazně obohatilo o teoretické zkušenosti, které se daly velmi jednoduše aplikovat v mé praktické činnosti.  V neposlední řadě jsem se seznámil se spoustou, v tom dobrém smyslu slova, neobyčejných lidí, se kterými jsme si, díky LIGS, mohli navzájem poskytnout své poznatky, zkušenosti a názory. Šíře a rozličnost předávaných informací byla nadočekávání. Neformální komunikace i mimo rámec školy, ať již se spolužáky či tutory, byla a stále zůstává jednou z největších deviz mého studia.