Reference

REFERENCE

Ing. Pavel Kouba, MBA

Projektový manažer, Viamont, a.s.

Již delší dobu jsem přemýšlel o vhodném studiu při zaměstnání, které by mi poskytlo další manažerské vzdělávání se zaměřením na oblast projektového managementu, a to zejména z pohledu praxe. Zvolil jsem si proto distanční program Executive MBA na nynější London International Graduate School a po jeho absolvování mohu říci, že to byla volba správná. Program splnil zcela moje očekávání, navíc mi umožnil navázat nové kontakty s mými spolužáky i tutory, které mohu v budoucnu nadále využívat.