Reference

REFERENCE

Ing. Richard Řehořek, MBA

Chief A@D Manager, PCS

Studium MBA na London International Graduate School mi znatelně rozšířilo obzory v řadě oblastí každodenní manažerské praxe, což bylo mým primárním záměrem. Anoncované „zaměření na praxi“ zde není jen marketingovou frází, ale realitou. Korektní přístup ke studentům, příjemné zázemí, bezchybná organizace…jsou důvody, proč bych studium na této škole určitě doporučil všem zájemcům.