Reference

REFERENCE

Ing. Tomáš Kolář, MBA

LINET, Chief Executive Officer (CEO) a Managing Director

Studium programu Master of Business Administartion (MBA) na LIGS University doporučuji všem, kteří mají ambice si zvýšit kvalifikaci, získat nové znalosti a dovednosti a poznat nové kolegy a to vše velmi praktickou formou prostřednictvím tutorů přicházejících výhradně z praxe a byznysu.