Reference

REFERENCE

Jakub Gargalík, MBA

Asistent náměstka, Stavební dozor, SBD Náchod

Největší přínos studia vidím v povinném psaní seminárních prací, které nutí studenta získávat relevantní informace o dané problematice z několika různých zdrojů a poté je správně aplikovat do praxe.