Reference

REFERENCE

Jan Černo, MBA

Managing West at Iron Mountain, Director CZ

Studium MBA na LIGS University bylo pro mě vhodným doplněním znalostí, které jsem získal během své několikaleté praxe. Jako velmi pozitivní hodnotím úroveň tutorů, jejich odbornost, přístup ke studentům a vzájemnou komunikaci. Stejně pozitivně hodnotím skladbu a průběh studia.