Reference

REFERENCE

Mgr. Milan Rataj, MBA

Client Service Director, Kristián, spol. s r.o.

Přístup tutorů i učební osnovy jednoznačně posouvají LIGS do pater, kam jdou lidé studovat, aby rozšiřovali svoje znalosti směrem k profesnímu růstu a praktické aplikaci bez zbytečného bazírování na teoretických tezích.