Reference

REFERENCE

Mgr. Radka Katsarosová, BBA

Vedoucí laborant Vojenského ústavu soudního lékařství, ÚVN Praha

Doporučuji studium Executive BBA z důvodu rozšíření praktických manažerských vědomostí a dovedností, zaměření na praxi umožňuje propojení teorie s praktickým využitím nových znalostí a dovedností, rozšíření kompetencí odborných, sociálních i osobnostních.