Reference

REFERENCE

Naděžda Drozná, MBA

Česká pošta, Ředitelka sekce pro řízení lidských zdrojů

Studium MBA pro mě znamenalo teoretický i praktický přínos z oblastí, která jsou velmi důležitá pro manažerské rozhodování a rozvoj dovedností. Studijní materiály byly poskytovány v duchu nejnovějších trendů a práce tutorů byla na výborné úrovni. Studium obohatilo můj osobní i profesní život řadou velmi dobrých kontaktů, jak v rámci mojí skupiny, tak i z řad tutorů.