Reference

REFERENCE

PhDr. Radoslav Rochallyi, Ph.D., MBA

Managing partner, VISIBILITY

Môžem potvrdiť, že MBA kurz bol pre mňa veľkým prínosom, najmä v oblasti Procesného manažmentu.