1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
OBLAST MANAGEMENT - Inovace členíme na:

2.
OBLAST PROJEKTOVÝ MNGT - Variabilitou v procesech se zabývá metoda?

3.
OBLAST FINANCE - Které z vyjmenovaných organizací nepatří mezi tzv. subjekty mezinárodních ekonomických vztahů?


4.
OBLAST PROJEKTOVÝ MNGT - Jaké jsou činnosti Projektového manažera?
5.
OBLAST MANAGEMENT - Odpovědi na otázky „Kde chceme být?“, „Jak se tam dostaneme (směr a způsob)?“ a „Co pro to uděláme?“ vyjadřují:6.
OBLAST MANAGEMENT - Co je to krizový management?7.
OBLAST MANAGEMENT - Leadership je:8.
OBLAST PERSONALISTIKA - Čím se zabývá metoda kariérních tras?9.
OBLAST FINANCE - Jakou funkci má manažerské účetnictví?
10.
OBLAST FINANCE - Cílem sledování finančních rizik v podniku je:


11.
OBLAST MARKETING - Co znamená „Haló efekt“ v reklamě?
12.
OBLAST MANAGEMENT - Co je to business model?
13.
OBLAST SALES - Effective Customer Response je jedním z trendů ve vývoji obchodování. Která z níže uvedených charakteristik neodpovídá znakům ECR?

14.
OBLAST PROJEKTOVÝ MNGT - Co je Balanced Scorecard?

15.
OBLAST PERSONALISTIKA - Co je cílem týmového odměňování pracovníků?