Chci studovat

Titul MBA: Příběhy úspěšných absolventů

Titul MBA: Příběhy úspěšných absolventů

Cílem studia MBA na LIGS University je, aby studenti získali kvalitní vzdělání, které mohou okamžitě aplikovat do své praxe. Zároveň, aby získali nové poznatky o současných trendech z jednotlivých oborů a aby vše, co studiem MBA získají, mohli následně zúročit ve své firmě či ve svém zaměstnání. Právě proto si zakládáme na tom, aby studenti MBA na LIGS University měli k dispozici kvalitní studijní materiály, neomezený přístup k informacím a k online knihovně a rovněž možnost konzultovat své práce s tutory, kteří jsou odborníky ve svých oborech.

Dále je pro nás důležité, aby absolventi MBA získali studiem konkurenční výhodu oproti ostatním, šanci na kariérní postup ať už ve svém stávajícím zaměstnání či při hledání nového pracovního uplatnění a tím i předpoklad pro vyšší ohodnocení.

Těší nás, že samotní studenti a absolventi nás ujišťují, že jdeme správným směrem a že studium MBA na LIGS University je pro ně přínosem.

 

Přečtěte si, co o studiu MBA na LIGS University řekli naši úspěšní absolventi:

Bc. Andrea Jílková, MBA
Sales & Marketing Executive, Euro Jet Intercontinental Ltd.

„MBA studium na LIGS University mě donutilo překročit hranici vlastní pohodlnosti a získat tak mnoho zajímavých kontaktů z různých koutů světa. Rovněž jsem si vytvořila odlišné náhledy na různé problematiky na základě diskuzí se studenty a tutory během workshopů.“

Martin Duchek, MBA
Ředitel závodu / jednatel, AFSI Europe, s.r.o.

„Studium MBA na LIGS University bylo vysloveně zaměřeno na praxi a použití naučené látky se porovnávalo s praxí, žádné nesmyslné teorie. Tutoři byli odborníci s výraznou praxí a to zvyšovalo odbornost veškerých konzultací nebo informací, jež jsem vždy obdržel. Samozřejmě, že každý si vezme ze studia to, co potřebuje a nelze spoléhat na to, že vás všechno naučí, musíte chtít a podpořit studium vlastním přístupem. Myslím si, že mi tento kombinovaný model studia na LIGS University & implementace poznatků v osobní a profesní praxi, pomohl vyrůst v osobním i profesním životě.“

Ing. Petr Koljaděnko, MBA
Manager, Business Development CEE, TAKENAKA EUROPE GmbH

„Studium na LIGS University vnímám jako velmi přínosné a to hned v několika rovinách. V prvé řadě se mi potvrdilo očekávání, že studiem MBA lze dosavadní teoretické a praktické znalosti ještě dále prohlubovat a nacházet tak celou řadu nových přístupů v každodenní manažerské a odborné obchodní činnosti. Významnou roli po čas studia sehráli odborníci LIGS University, kteří vedou jednotlivé kurzy - tutoři. Spolupráce s nimi byla především o sdílení dosavadních poznatků a navázání na ně novou moderní teoretickou, ale i praktickou stránkou na platformě týmové spolupráce.  Závěrem bych připomenul, že studium MBA nebylo snadné. Pro splnění poměrně náročných požadavků pro ten který kurz, bylo potřeba nejen kombinovat veškeré teoretické a praktické znalosti, ale umět je prakticky a rychle použít ve virtuálním prostředí zkoušek a seminárních prací.“

Ing. Monika Lacinová, MBA
Analytik ekonom, Česká spořitelna, a.s.

„Studium MBA mě bavilo, velmi naplňovalo a naprosto realizovalo, a také proto bych ráda pokračovala ve studiu PhD a stala se členem skupiny lidí, kteří přenášejí své znalosti studentům. Více a více si všímám skutečnosti, že většina mých spolupracujících kolegů s vystudovanou VŠ má nulový potenciál v samo-vzdělávání a jsou zamrzlí na znalostech, které načerpali někdy v minulosti.“

Interactive Online MBA

Program MBA (Master of Business Administration) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium MBA časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studium MBA si můžete zvolit v češtině, angličtině nebo slovenštině. Sami si také vybíráte specializaci svého MBA i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

11 828 Kč / čtvrtletně
10 795 Kč / čtvrtletně

Executive MBA

Program Executive MBA (Master of Business Administration) je založen na pravidelném setkávání s vrcholovými manažery významných firem, se kterými budete řešit reálné problémy z vašeho manažerského života. Vyměňte si cenné zkušenosti a diskutujte nad tématy, která vás zajímají. Executive MBA vám přinese nové kontakty, praktické zkušenosti tutorů i dalších studentů a  zefektivní vaši každodenní manažerskou práci.

Více informací Přihláška

26 875 Kč / čtvrtletně