Chci studovat

Titul PhD: Jak by měla vypadat publikační činnost při studiu

Titul PhD: Jak by měla vypadat publikační činnost při studiu

Součástí studia PhD je publikační činnost. Je stejně důležitá, jako ostatní části studia, tedy studium předmětů Vědecko-výzkumného modulu, předmětů zvolené Specializace a rovněž předmětů Volitelného modulu.

Publikační činnost patří mezi povinné aktivity studia PhD, k získání titulu PhD musí student publikovat minimálně 4 články na odborné téma.

V průběhu studia programu Interactive Online PhD je student povinen publikovat články v odborném tisku nebo na odborných webových serverech. Aby student dosáhl na titul PhD, měly  by publikované odborné články souviset s disertační prací a se zvolenou specializací studenta.

Není úplně jednoduché najít odborný časopis, který by byl ochoten zveřejnit vámi napsaný článek, jelikož časopis není nafukovací. Studentů, kteří studují podobný nebo stejný PhD program je samozřejmě více a publikovat chtějí všichni. Chce to trpělivost, navázat kontakt s šéfredaktorem časopisu (klidně ho i požádat o schůzku) a sdělit mu důvody, proč by měl zveřejnit právě váš článek. PhD studium trvá 2 až 3 roky a to je dostatečná doba na napsání a zveřejnění 4 odborných článků, ať už v časopise nebo na odborném serveru. 

Jak publikovat?

Konkrétní požadavky na vědecký článek bývají často definovány přímo institucí nebo vydavatelem, který vlastní konkrétní odborný časopis, kam se chystáte psát. Je proto dobré si pečlivě prostudovat formální požadavky na článek, tzn. formátování textu, jak zaslat tabulky, jak uvádět citace, v jaké formě odevzdat článek (emailem, přes webový formulář).

Student by měl psát článek srozumitelně, aby čtenář pochopil obsah článku pokud možno již po přečtení úvodu (abstraktu), anebo ze závěru. Vyplatí se navštívit kurzy akademického psaní nebo lekce o publikování v časopisech. Článek by samozřejmě měl být původní, měl by být napsán studentem, proto je důležité v průběhu studia PhD číst odbornou literaturu, ze které pak student může při psaní vycházet.

Struktura článku: 

Obecně platí, že článek začíná abstraktem (shrnutím cíle, metodiky a závěru do jednoho odstavce). Následuje úvod do problematiky a metodická část, ve které student popíše vědecké metody, které použil. Důležitá část článku jsou výsledky bádání, tzn., že student uvede výsledky výpočtů, zpracované výstupy apod. Na závěr student uvede, jestli a jak bylo dosaženo cíle výzkumu.

 V ČR existuje seznam recenzovaných periodik vydávaný Radou pro vědu a výzkum, který  může studentům pomoci při hledání toho správného periodika, které píše o tématech souvisejících s jeho specializací.

Interactive Online PhD

Program PhD představuje nejvyšší stupeň vzdělávání a je určen především těm, kteří mají zájem věnovat se teoreticko-vědecké činnosti.

Získání titulu PhD vám pomůže posílít vaše profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesních výzev a cílů.

Studium PhD se doporučuje zejména manažerům na seniorských řídících pozicích

Studiem programu PhD získáte:

  • nadstandardní vzdělání
  • prestiž ve svém oboru
  • rozšíření možností svého působení
  • významné kontakty
  • celosvětově uznávaný titul
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Program PhD (Doctor of Philosophy) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium PhD časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studovat můžete v češtině, angličtině či slovenštině nebo v kombinaci těchto jazyků. Sami si volíte specializaci svého PhD programu i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

16 425 Kč / čtvrtletně
15 393 Kč / čtvrtletně