Chci studovat

Top management ovládly tituly MBA a MSc. V čem je jejich síla?

Top management ovládly tituly MBA a MSc. V čem je jejich síla?

Kdo je manažer? Člověk, který řídí. Dohlíží na chod firmy a výkony podřízených. Každé činnosti rozumí, aby byl schopen kontroly. Na výkon má specialisty. Jeho úkolem je korigovat všechny složky podnikání tak, aby vedly k vytyčenému cíli. Dá se taková profese vůbec naučit? Nikdo se manažerem nerodí… Teoretické poznatky i praktické zkušenosti nabízí studium. Mezinárodně uznávané profesní tituly MBA (Master of Business Administration) nebo MSc (Master of Science) jsou tou nejlepší vstupenkou do světa byznysu. 

Hlavní činnosti manažera

 Správný manažer rozpozná krátkodobé i dlouhodobé cíle firmy a naplánuje jejich dosažení. Musí být zdatným organizátorem a vnímavým personalistou. Výběr, rozmístění a vedení pracovníků, ze kterých tvoří tým, jsou zásadní složkou manažerské činnosti. Stejně jako zpětná kontrola jejich výkonu.

Důvěřuj a deleguj

Významnou vlastností kvalitního manažera je jeho schopnost komunikace. Interaktivní jednání je důležité jak na základní úrovni managementu v malé skupině lidí, tak při řízení oddělení nebo v top managementu firmy. Na všech úrovních platí, že čím víc pravomocí manažer má, tím větší zodpovědnost nese. Musí však umět delegovat část firemních závazků na svůj tým. Pravomoc přenechat jiné osobě, ale stále být odpovědný za výsledek a případná rizika. Pokud to nedokáže, je na nejlepší cestě k přepracovanosti a chybným rozhodnutím. Vizitkou úspěšného manažera jsou jeho spolupracovníci a důvěra v ně.

Motivace k vyšším cílům

Základní myšlenky moderního managementu zformuloval Frederick Winslow Taylor už v roce 1911 ve své publikaci The Principles of Scientific Management (Principy vědeckého managementu). Témata zvyšování produktivity práce, systémy odměn nebo faktory výběru pracovníků jsou aktuální i po více než 100 letech.

Nikdy není pozdě se učit

Management lze jednoduše popsat jako ucelené řízení všech podnikových činností. Sekvenční manažerské činnosti jsou plánování, organizování, výběr a rozmisťování pracovníků, vedení pracovníků a kontrola. Průběžné manažerské činnosti jsou pak zmiňovaná komunikace a analýza.

 

Všechny tyto dovednosti lze získat a zlepšit v manažerských oborech s titulem MSc. Jedná se o specializované studium, na jehož konci student získá profesní titul psaný za jménem, který je všeobecně známý v zahraničí. Na rozdíl od vysokoškolského studia není titul MSc svázán začátkem školního roku nebo vysedáváním v posluchárnách. Hodí se především pro absolventy bakalářských programů, kteří už působí ve firmách a chtějí se dále teoreticky vzdělávat a prakticky zdokonalovat. Začít se studiem lze kdykoli a díky řadě internetových programů dokonce on-line. MSc online