Tutoři

Tutoři
Ivn Adásek tutor LIGS University

Ing. Ivan Adásek Dr.h.c.

Poradce a konzultant v oblasti životného prostředí

S ohledem na jeho mimořádné výsledky v pracovním životě je možné pokládat ho za významného odborníka v oblasti lesního hospodářství, ochrany a tvorby životního prostředí a myslivosti.

V současnosti působí jako odborný poradce a konzultant hlavně v oblasti životního prostředí a služeb spojených s oblastí lesnictví.

V předchozím období pracoval ve vrcholových funkcích firem, které se zabývaly hlavně lesnictvím a prodejem lesní a komunální techniky od světových výrobců. Mimo této práce vykonával i poradenskou činnost pro soukromé vlastníky lesa a to hlavně z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a myslivosti.

Od roku 2000 do roku 2008 pracoval u společnosti Lesy SR, s.p. v odštěpném závodu Považská Bystrica ve funkci výrobní / technický náměstek a později jako ředitel. I při práci v tomto státním podniku se mimo jiné ve volném čase věnoval myslivosti a ve spolupráci se školami organizoval se svými zaměstnanci různé soutěže pro děti školního věku zaměřené především na oblast ochrany a tvorby životního prostředí a lesnictví.

Také byl i při zakládání úřadů životního prostředí, od r. 1991 5 let zastával funkci přednosty Obvodního úřadu životního prostředí v Turčianských Teplicích.

Inženýrský titul získal po úspěšném absolvování lesnické fakulty Vysoké školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu v roce 1980. V rámci dalšího studia absolvoval postgraduální studium z oboru Pěstování lesa, státní zkoušku - Odborný lesní hospodář, odbornou způsobilost - přednosta úřadu státní správy, odbornou způsobilost - ochrana přírody a krajiny.

Jako tutor při výuce preferuje ze strany studentů hlavně aktivní přístup ke studiu, samostatnost a v neposlední řadě samozřejmě zájem o ochranu přírody nejenom jako celku, ale i jejích jednotlivých částí.

Jeho tutorským cílem je poskytnout své znalosti a zkušenosti z praxe pro rozšíření znalostí svých studentů.

 

Motto:

„Slabí lidé čekají na příležitost, silní ji sami vytvářejí.“ (F. von Logau)