Tutoři

Tutoři

Ing. Monika Veselá, MBA

soukromý konzultant v oblasti účetnictví a marketingu

Monika Veselá působí jako soukromý konzultant v oblasti účetnictví a marketingu.  Dále se specializuje na neziskový sektor a problematiku projektů financovaných z evropských strukturálních fondů.

V letech 1999 až 2004 pracovala na různých pozicích v marketingu médií - Bonton a. s., Český rozhlas a FTV Premiéra spol. s r. o. - Prima TV.

V letech 2004 až 2010 pracovala v Metodické sekci Svazu účetních, kde se zabývala především problematikou daňové a účetní judikatury. Podílela se také na zpracování a řízení několika vzdělávacích projektů financovaných z evropských fondů (Evangelická akademie Praha, Fakulta právnická ZČU).

Od roku 2011 je jednatelkou poradenské společnosti ARMONEA, s. r. o. 

V letech 2005 až 2010 přednášela marketing v pražském studijním středisku Vysoké školy ekonomické Znojmo; zároveň je lektorkou kursů zaměřených na fundraising a zpracování a řízení projektů financovaných z evropských fondů.

Je spoluautorkou učebnice Ekonomie a ekonomika (P. Kolář - M. Veselá, ASPI, 2006); v současné době připravuje publikaci zaměřenou na problematiku marketingu českého neziskového sektoru a komparaci s marketingem neziskových organizací v ostatních evropských zemích.

Vystudovala obor „Podniková ekonomika a management“ na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a manažerský studijní program MBA.