Tutoři

Tutoři

Ing. Zdeněk Bednarčík, PhD., MBA

poradce a konzultant v oblasti marketingu a obchodu

Ing. Zdeněk Bednarčík se v současné době zabývá poradenskými a konzultačními službami v oblasti marketingu a obchodu se zaměřením na tvorbu firemních strategií a zavádění marketingového řízení především ve sféře průmyslových podniků.

 Do roku 2013 pracoval po dobu 9 let jako pedagogický pracovník na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a Vysoké škole podnikání v Ostravě. Ve výuce využíval odborných znalostí a zkušeností z mnohaleté praktické manažerské činnosti v průmyslových a obchodních firmách.

 Od roku 1994 působil ve firmě Jäkl Karviná jako člen vrcholového vedení ve funkci ředitele strategického marketingu, podílel se na rozvoji strategického marketingového řízení a zavádění systému řízení jakosti podle mezinárodních systémových standardů. Byl zároveň předsedou dozorčí rady exportní organizace Jäkl Impex.

 Před rokem 1994 působil 5 let jako obchodní ředitel v průmyslových podnicích Tesla Havířov a KAVOZ Karviná.

 Do roku 1989 pracoval na různých manažerských pozicích v podnicích ŽDB a OKD se zaměřením na výrobní a technickou činnost.

 Inženýrský titul získal na VŠB v Ostravě v roce 1972. V průběhu praxe absolvoval postgraduální studium v oboru Ekonomika a řízení hutí, následně pak manažerské studium MBA na PIBS při VŠE v Praze. V průběhu pedagogické praxe na Slezské univerzitě absolvoval doktorské studium a získal titul PhD.

 V průběhu své kariéry poskytoval přednášky na státních i soukromých školách v ČR, Polsku a na Slovensku, vyučoval rovněž v kurzech CIMA A a CIMA B v rámci České republiky. V současnosti také vyučuje na ČZU a VŠEM v Praze.

 Je autorem řady článků v odborných publikacích, vydal několik Monografií a studijních opor se zaměřením na oblast managementu a marketingu.

 V rámci České marketingové společnosti absolvoval certifikační řízení a získal titul marketingový manažer.

 Jako lektor preferuje při výuce interaktivitu účastníků, aktivní přístup ke studiu i ochotu na sobě pracovat a vzdělávat se.

 Jeho lektorským cílem je předávat studentům své zkušenosti a znalosti z manažerské praxe i odborné pedagogické činnosti v takové podobě, aby je mohli aplikovat do své praxe a získali orientaci v zadané problematice.

 Motto:

 „Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.” (Charles Dickens)