Tutoři

Tutoři

Lucie Kovandová

Spolumajitelka a jednatelkoa společnosti EB Solutions s.r.o.

Lucie Kovandová je spolumajitelkou a jednatelkou společnosti EB Solutions s.r.o. poskytující poradenské a outsorcingové služby v oblasti nákupu zboží a služeb.

Do roku 2015 pracovala po dobu 5 let jako Členka vedení a Ředitelka nákupu a kontroly kvality ČR a SR, ve společnosti Sodexo s.r.o. Do její zodpovědnosti patřil nákup surovin a služeb a řízení týmu interních auditorů v ČR a SR.

Zkušenosti získala zejména v nadnárodních řetězcích, kde působila ve vyšších managerských funkcích se zodpovědností za supplychain pro střední Evropu. Do její zodpovědnosti patřil nákup zboží ze zahraničí a koordinace logistického řetězce vč. celní agendy pro země střední Evropy.

Magisterský titul získala při studiu na Metropolitní univerzitě Praha v oboru Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Titul MBA studovala v oboru Management Soft Skills.

V průběhu své kariéry byla pověřena řízením mnoha významných projektů zaměřených zejména na snížení nákladů, zefektivnění interních procesů nebo vývoj a implementaci softwaru pro sledování pohybu objednaného zboží.

Jako lektor při výuce preferuje implementaci teorie do praxe a ochotu studentů neustále na sobě pracovat.

Jejím lektorským cílem je předat studentům své zkušenosti tak, aby po absolvování výuky byli schopni získané poznatky zhodnotit v praxi.


Motto:

„Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu.” Benjamin Barber