Tutoři

Tutoři

Mgr. Jozef Pecho

Specialista v oboru meteorologie a klimatologie

Jozef Pecho je uznávaným odborníkem v oblasti fyzické geografie a geoekologie se specializací na meteorologii a klimatologii.

Zabývá se výzkumem v oblastech klimatických změn, dlouhodobé variability a proměnlivosti klimatického systému, dopadů klimatických změn, výzkumem extrémnosti meteorologických prvků, zejména teploty vzduchu a atmosférických srážek.

Pracuje v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. v Praze. V období 2005 - 2011 působil a od roku 2016 opět působí jako klimatolog ve Slovenském hydrometeorologickém ústavu v Bratislavě.

Titul Mgr. získal po úspěšném absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského, Bratislava: odbor fyzická geografie a geoekologie v  roce 2005.

Je spoluřešitelem mezinárodního projektu HYDROCARE – Hydrologický cyklus regionu CADSES , který byl řešený v letech 2006-2007 jakoProgram Evropské unie. Mimo toho je spoluřešitelem mnoha národních projektů.

V rámci výuky preferuje ze strany studentů především aktivní přístup ke studiu, samostatnost a v neposlední řadě zájem o oblast klimatologie jako celku i jejích jednotlivých částí. Jeho tutorským cílem je poskytnout své vědomosti a zkušenosti z vědecké a výzkumné činnosti pro rozšíření vědomostí svých studentů.