Tutoři

Tutoři

Mgr. Ľuboš Fojtík

advokát

Ľuboš Fojtík je advokátem spolupracujícím s přední českou advokátní kanceláří Konečná & Zacha a zaměřuje se především na oblast řešení vnitrostátních a mezinárodních soudních sporů a arbitráží, s důrazem na právo mezinárodního obchodu. Dalšími oblastmi profesního zájmu je pak zejména mezinárodní právo soukromé, právo veřejných zakázek, právo telekomunikační a právní otázky související s likvidací elektroodpadů.

Ľuboš Fojtík je dále také spoluvlastníkem a jednatelem společnosti eLaw.cz, s.r.o. provozující právní internetový portál eLAW.cz.

Magisterský titul získal na Masarykově univerzitě v Brně a v průběhu svého studia absolvoval také stáž na univerzitě v Budapešti.

V průběhu své kariéry poskytoval přednášky z různých oblastí práva mimo jiné zejména k tématu odpovědnosti a náhrady škody a dále např. k problematice dodacích doložek INCOTERMS.

Je autorem či spoluautorem např. následujících článků publikovaných v odborných periodicích:

  • Iura Novit Arbiter, aneb co vše musí znát rozhodce
  • Náhrada škody a její prokazování v medicínsko-právních sporech 
  • Jedno zamyšlení nad otázkou promlčení u práv z darovací smlouvy
  • Praktické projevy zásady iura novit curia v českém civilním soudním řízení
  • Nad vztahem INCOTERMS a přepravních smluv
  • Otazníky nad uznáním a výkonem cizích rozhodčích nálezů
  • Odpovědnostní vztahy dle Úmluvy CMR
  • Smluvní omezení odpovědnosti dopravce dle obchodního zákoníku

Při výuce se snaží povzbuzovat interaktivitu svých studentů a aktivní a praktický přístup ke studiu zejména s poukazem na získání schopnosti správné a efektivní práce s právními předpisy a následné praktické využití osvojených znalostí.

Motto:

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít strach, že nějakou uděláte.“