Tutoři

Tutoři

PhDr. Alena Vlčková

HR konzultantka

Alena Vlčková pracuje v současné době jako samostatná HR konzultantka.

V minulých dvou letech působila ve společnosti Aviva životní pojišťovna a.s. jako HR Manager. Mezi její zodpovědnosti patřilo nastavení a implementace personální strategie, zodpovídala za řízení všech personálních procesů a činností.

Od roku 1994 do roku 2008 pracovala na různých HR pozicích v pojišťovně Generali, z toho 12 let jako personální ředitelka. Byla zodpovědná za rozvoj a prosazování HR strategie firmy, podílela se mimo jiné na tvorbě a následném zavedení motivačního systému, na procesu rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Byla členkou mezinárodních projektů, vedoucích k založení a postupnému rozvoji dceřinných společností na Slovensku a v Polsku. Spoluvytvářela projekty, vybírala lokality, prováděla nábor a výběr managementu, spoluvytvářela HR politiku.

Mnoho let působila jako členka představenstva Svazu bank a pojišťoven, sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví, mající za cíl hájit společné zájmy členů, a to zejména v sociální oblasti.

V letech 2009 - 2010 pracovala jako HR konzultant.

Doktorský titul získala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1985. Absolvovala široké spektrum manažerského odborného vzdělávání, mimo jiné 2leté studium koučování. Během své profesní kariéry sleduje neustále nové trendy v oblasti HR.

Při výuce preferuje aktivní přístup ke vzdělávání, samostatné myšlení a maximální interaktivitu účastníků programů.

Jejím lektorským cílem je naučit účastníky na konkrétních příkladech základní postupy personální práce, využít  jejich zkušenosti a zároveň jim předávat své zkušenosti a znalosti tak, aby je mohli co nejlépe aplikovat do své praxe.  

Motto:

„Oslavte to, čím jste dnes, neodsuzujte to, čím jste byli včera a nevylučujte to, čím se můžete stát zítra.“ (Neale Donald Walsch)