Tutoři

Tutoři

RNDr. Anna Jusková

Vedoucí oddělení životního prostředí Městské části Bratislava - Rača

Anna Jusková je váženou odbornicí v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, a v roce 2011 jí byla udělena Cena ministra životního prostředí SR.

Momentálně pracuje jako vedoucí oddělení životního prostředí Městské části Bratislavy - Rača. V letech 2012 - 2013 působila jako externí poradce ministra životního prostředí SR v oblasti ochrany přírody. I v předchozím období zastávala významné posty na Ministerstvu životního prostředí SR, do roku 2008 působila jako ředitelka odboru ochrany přírody a krajiny, od roku 1994 jako vedoucí oddělení státní správy ochrany přírody a krajiny.

Predtým pracovala jako přednostka Obvodního úřadu životního prostředí v Martině a na Ústředí státní ochrany přírody v Liptovském Mikuláši.

Titul RNDr. získala po úspěšném absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského obor Ochrana přírodního prostředí v Bratislavě v roce 1982.

Anna Jusková také působila jako gestor na různých projektech, jako např. NATURA 2000 - překlenutí implementačního procesu, Implementace směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích v ČR.

O její vysoké odbornosti v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí svědčí i její bohatá pedagogická a lektorská činnost, kde je třeba zmínit zejména: přednášky věnované problematice ochrany přírody a krajiny, zákonné úpravě ochrany přírody a krajiny pro vzdělávací zařízení, lektorskou činnost v rámci zvláštní odborné způsobilosti pro výkon státní správy pro životní prostředí, pedagogickou činnost na Žilinské univerzitě - Výzkumném ústavu vysokohorské biologie v rámci studijního oboru „Stráž přírody“. Je jednou z autorů publikace Natur Guard (Stráž přírody).

Jako tutorka při výuce preferuje ze strany studentů aktivní přístup ke studiu, samostatnost a hlavně zájem o ochranu přírody jako celku, jakož i jejích jednotlivých částí.

Jejím cílem jako tutorky je poskytnout své dlouholeté znalosti a zkušenosti z praxe pro rozšíření znalostí svých studentů.