Tým LIGS University

President LIGS University Pavel Makovský
Tým LIGS University
Pavel Makovský je zakladatelem LIGS University. Celý profesní život se kromě oblasti managementu věnuje také problematice vzdělávání  dospělých. Vystudoval obor Andragogika a personální řízení na Filosofické fakultě University Karlovy. Více
Executive Director LIGS University Dagmar Makovská
Tým LIGS University
Dagmar Makovská působí v LIGS University od roku 2010 a je plně odpovědna za celkové řízení a fungování společnosti včetně zajištění personálních činností. Spolupracuje při tvorbě strategie, je odpovědna za růst společnosti a podílí se na řízení projektů důležitých pro rozvoj LIGS University. Více
Sales & Quality Manager LIGS University Alexandra Oravcová
Tým LIGS University
Svou práci v LIGS University zahájila začátkem roku 2012 na pozici Sales and Marketing Executive Assistant, kde se obeznámila s vytvářením marketingové a obchodní strategie společnosti. V letech 2013 – 2016 se profilovala do oblasti obchodu a mezinárodního rozvoje na pozici Sales & Quality Manager. Více
Enrollment Manager, Iva Horňáková
Tým LIGS University
Iva působí na LIGS University od roku 2015 a má na starosti komunikaci se zájemci o studium v slovenském a anglickém jazyce během celého přihlašovacího procesu až po zahájení studia. Jejím úkolem je také koordinace obchodních aktivit a spolupráce s marketingovým oddělením. Více
Student Advisor Lenka Petrovová, LIGS University
Tým LIGS University
Lenka Petrovová v LIGS University působí již od samého počátku od roku 2009. Zastávala pozici výkonné ředitelky, od srpna 2013 pak pozici obchodní ředitelky. V souvislosti s dalším rozvojem a růstem LIGS University se Lenka přesměrovala do oblasti péče o studenty a od května 2016 působí na pozici Students Advisor. Více
Tým LIGS University
Eliška Hudzíková působí v LIGS University od roku 2014 na pozici Marketing & PR Specialist. Je zodpovědná za grafickou přípravu a chod marketingových kampaní a za tvorbu propagačních materiálů LIGS University. Na starosti má také obsah a vizuál webových stránek a komunikaci na sociálních sítích. Více
Tým LIGS University
Monika Geryková začala působit v LIGS University na pozici Marketing Assistant v prosinci 2016. Jejím úkolem je podpora marketingového oddělení ve všech jeho aktivitách, ať už se jedná o správu sociálních sítí, webových stránek či marketingových kampaní. Více
Tým LIGS University
Tereza se k týmu LIGS University připojila na podzim roku 2016, aby posílila cizojazyčné oddělení. Věnuje se stálému rozvoji náplně jednotlivých předmětů, komunikaci s tutory, ale i rozvoji nových projektů a vyhledávání zajímavých příležitostí. Více
Project & IT Specialist, Lucie Popprová
Tým LIGS University
Lucie působí v LIGS University od roku 2009, kde se chronologicky vyvíjí její kariéra a osobní rozvoj. V současnosti pracuje na pozici Project & IT Specialist, v rámci které se zaměřuje na vývoj a rozvoj studentského a tutorského softwaru a zabezpečuje plynulý chod technického zázemí LIGS University. Více