Chci studovat

Výhody titulu MBA

Výhody titulu MBA

Výhody titulu MBA oproti českým vysokoškolským titulům (Ing., Mgr. apod.)

MBA (Master of Business Administration) lze dnes stejně jako i jiné programy studovat online. Začít studovat můžete kdykoliv během roku a nejste omezeni termínem začátku studia. Titul MBA vám otevře dveře do významných společností na trhu, protože tyto firmy se mnohdy cíleně zaměřují na nábor lidí s titulem MBA.

Velmi zajímavou alternativou je program Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky, který probíhá pod záštitou Hospodářské komory ČR. 

Výhody titulu MBA:

  • oproti klasickému vysokoškolskému vzdělání získáte spolu s titulem hlavně množství praktických a do vaší praxe aplikovatelných znalostí,
  • studium MBA trvá kratší dobu, a to jeden až dva roky,
  • pokud si zvolíte program Executive MBA, bude studium probíhat formou kombinace online studia a setkávání s vrcholovými manažery firem, kteří vám na praktických příkladech ukáží, jak probíhá rozhodování manažerů,
  • pouze vysokoškolský titul (Ing., Mgr.) k prosazení se v managementu nestačí, důležitější je praxe, studium MBA vám nabízí obojí – praktické zkušenosti a mezinárodně uznávaný titul,
  • statisticky je prokázáno, že manažeři s titulem MBA mají obecně vyšší mzdu a lepší profesní postavení ve firmách, než manažeři bez tohoto titulu.

Studium MBA (Master of Business Administration) je na rozdíl od klasického vysokoškolského studia zaměřeno převážně na praxi. V lektorském týmu tak hrají hlavní roli odborníci a profesionálové z praxe a jejich mnohaleté zkušenosti s řešením reálných problémů a situací. Lze tak získat velmi dobrou orientaci a potřebný nadhled v daném oboru, což je pro zaměstnavatele jednou z hlavních deviz pro řídicí pozice.

Již samotná podstata titulu MBA vyjadřuje, že se nejedná o ekvivalent k vysokoškolskému titulu. Navíc studovat MBA mohou i absolventi střední školy, pokud za sebou mají dostatečnou a doložitelnou  manažerskou praxi.

Studenti mají možnost rozebírat s lektory nejaktuálnější manažerské trendy –  výuka je tak silně zaměřena na řešení reálných situací a případových studií (Case Study).

 Studium MBA programu je sice finančně náročnější, ale vynaložené prostředky se vám vrátí, protože se získanými praktickými zkušenostmi se vám otevřou dveře do společností, u kterých byste se bez MBA titulu třeba ani nedostali do prvního kola výběrového řízení.

Navíc lze kurzovné  rozložit do více splátek a v rámci akce „Ve dvou se to lépe táhne“ můžete získat slevu ve výši 5%

 Udělejte tedy první krok a začněte studovat MBA, díky kterému budete o krok před ostatními.

Interactive Online MBA

Program MBA (Master of Business Administration) můžete na LIGS University studovat moderní formou interactive online. Díky tomu je studium MBA časově flexibilní a začít můžete kdykoliv v průběhu roku a odkudkoliv na světě. Studium MBA si můžete zvolit v češtině, angličtině nebo slovenštině. Sami si také vybíráte specializaci svého MBA i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Více informací Přihláška

11 828 Kč / čtvrtletně

Executive MBA

Program Executive MBA (Master of Business Administration) je založen na pravidelném setkávání s vrcholovými manažery významných firem, se kterými budete řešit reálné problémy z vašeho manažerského života. Vyměňte si cenné zkušenosti a diskutujte nad tématy, která vás zajímají. Executive MBA vám přinese nové kontakty, praktické zkušenosti tutorů i dalších studentů a  zefektivní vaši každodenní manažerskou práci.

Více informací Přihláška

26 875 Kč / čtvrtletně