Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Další krok za akreditací uznávanou US ministerstvem školství je za námi!

Dalším krokem v naplňování našeho dlouhodobého cíle byla první návštěva akreditačního týmu v LIGS University, HI, USA. 

Honolulu, září 2018 - LIGS University pokračuje v naplňování svého dlouhodobého cíle, kterým je získání další akreditace, konkrétně akreditace uznávané ministerstvem školství USA. 

U této příležitosti přinášíme rozhovor se zakladatelem a presidentem LIGS University Pavlem Makovským.

Začněme tím nejdůležitějším, jak návštěva akreditačního týmu pro LIGS University dopadla?
Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří se na akreditační návštěvě podíleli. Všichni odvedli skvělou práci a podle mého názoru jsme byli připraveni nejlépe, jak jsme mohli být.
Akreditační tým se skládal ze šesti členů. Jsme hrdí, že nás navštívilo hned několik bývalých presidentů a dalších skvělých odborníků z amerických universit. 

Absolvovali jsme mnoho rozhovorů, které se týkaly celkového přístupu LIGS University, jejího fungování, cílů a plánů do budoucna. Diskutovali jsme nad přínosem jednotlivých programů a také tom, jak vypadá naše studentská podpora. Probírali jsme naše IT oddělení, marketing, finanční řízení a další oblasti.

Zástupci akreditačního týmu se také sešli se členy správní rady. Probíhaly velmi detailní schůzky se studenty, absolventy, vyučujícími a ostatními zaměstnanci. Členové akreditační komise porovnávali v červenci odevzdanou Self Study LIGS University se skutečností.

Musím přiznat, že příprava na akreditační návštěvu byla velmi náročná a vyčerpávající pro všechny členy týmu LIGS University a já jsem velmi rád, že ji máme za sebou. Oficiální výsledek se dozvíme koncem února 2019 po jednání komisařů akreditační asociace, kteří budou posuzovat zprávu akreditačního týmu a jeho závěry.

Už teď víme, že jsme byli několikrát oceněni za naši studentskou podporu, unikátnost LIGS University na poli vysokého školství a za kvalitu našich tutorů, vizi LIGSu a odvedenou práci. Stejně tak bylo oceňováno pořádání webinářů a mezinárodních online vědeckých konferencí. Dostali jsme také doporučení pro další zlepšování a rozvoj LIGS, a to ve čtyřech hlavních oblastech.

  • První oblastí je rozvoj strategického plánu a jeho zpřesnění, prioritizace a vyčíslení zdrojů k jeho naplnění. Již nyní intenzivně pracujeme na aktualizaci strategického plánu do roku 2023 a správní rada LIGS se plánem hodlá intenzivně zabývat na dalších zasedáních.
  • Druhou oblastí je rozvoj doktorských programů. Tu má na starost Ph.D. a DBA committee ve spolupráci s Faculty senátem, Academic Deanem a Provostem. Ti mají za úkol předložit správní radě výsledky pravidelné revize a návrhy na úpravy vycházející z diskuze se studenty, absolventy a školiteli. Měly by mimo jiné zahrnovat poznatky a doporučení akreditačního týmu, neboť jejich zkušenosti v oblasti Ph.D. jsou pro nás cenné a velmi přínosné.
  • Jednotlivá zlepšení budou implementována postupně od října/listopadu tohoto roku a předpokládám, že tento proces bude dokončen do května 2019.
  • Třetí a čtvrtá oblast doporučení se týká LIGS University jako celku, neboť se nacházíme v době rychlého růstu a rozvoje. Tato oblast souvisí s dořešením organizační struktury LIGS University a následné upřesnění rolí jednotlivých částí LIGS. Jejímu řešení se věnuji já - z pozice zakladatele a majitele LIGS University. Byl bych rád, kdyby se mi podařilo předložit předběžný návrh zhruba do 2 měsíců, abychom mohli představitele asociace seznámit s výsledky před jejich jednáním v únoru 2019.

Jaký máte pocit po první akreditační návštěvě? 
Cítím hrdost nad týmem LIGS University, nad našimi studenty, absolventy a lektory. Odvedli skvělou práci a já jsem na ně moc pyšný. Znovu jim za vše velmi děkuji.
Na Havaji jsme měli možnost mnoho věcí detailně diskutovat. Jsem rád, že jsme sdíleli své dosavadní zkušenosti se skvělými odborníky z amerických vysokých škol či školami akreditovanými v nedávné minulosti. Víme, na co je potřeba se zaměřit, abychom v budoucnosti byli schopni získat akreditaci. Ta je naším dlouhodobým cílem.

Jaký bude vývoj v dalších měsících?
Již nyní pracujeme na doporučených změnách a úprávach, které nám navrhla akreditační komise. Věřím, že všechny budou implementovány či rozpracovány do jejího únorového zasedání a my budeme schopni komisaře seznámit s naším progresem.
Koncem února 2019 se dozvíme výsledek akreditační návštěvy a její finální doporučení.  Následně se pak budeme věnovat krokům vedoucím k přípravě na další návštěvu akreditačního týmu.

Jsem hrdý na to, že se nám v průběhu roku 2018 podařilo získat certifikaci systému managementu kvality ISO 9001 a dále certifikaci systému informační bezpečnosti ISO 27001, což je pro nás, jako online školu, velmi důležité.

I nadále intenzivně pracujeme na zkvalitňování našich programů a specializací a momentálně přípravujeme další online mezinárodní vědecké konference. Naší hlavní prioritou zůstává možnost poskytovat inovativní online vzdělávání pro studenty z celého světa za příznivé ceny.

Je před námi ještě mnoho práce a já jsem velmi hrdý na to, že jsme udělali další krůček k získání akreditace uznávané americkým ministerstvem školství.

Děkujeme za rozhovor.

  • Sdílet článek

Přihlásit se do studenstské sekce