Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Cesta za akreditací uznávanou americkým ministerstvem školství od WASC Senior College and University Commission (WSUC)

Dlouhodobým cílem LIGS (přestože to zákon, kterým jsme regulováni, nevyžaduje) je získání akreditace uznávané americkým školství. Prvním úspěchem na cestě k jeho splnění představuje získání statusu „Eligibility“* od akreditační asociace WASC.

WASC Senior College and University Commission (”WASC”) je regionální akreditační asociace, která sdružuje a akredituje své členy z řad veřejných a soukromých vysokých škol v celé Kalifornii, Havaji a Tichomoří, stejně jako omezenému počtu institucí mimo USA. WASC podporuje trvalé institucionální zlepšování, aby akreditované instituce plnily své poslání. WASC je uznávaná Ministerstvem školství USA jako certifikační orgán pro získání federálního financování, včetně federální finanční podpory amerických studentů (studentských půjček).

Záměrem LIGS je, aby se naši studenti nemuseli na mnoho let zadlužovat a studium bylo finančně dostupné pro co nejvíce zájemců. Proto nabízíme velmi výhodné školné s možností splátek, a tím pomáháme financovat vaše studium, a širokou nabídku různých typů stipendií, které studium ještě více zlevní.

Cesta za akreditací asociace WASC Senior College and University Commission (WSCUC):

2015

 • Duben – září: Příprava na povinný předakreditační workshop WASC a odeslání podkladů pro workshop
 • Listopad: Absolvovování povinného předakreditačního workshopu za účasti viceprezidenta WASC Dicka Osborna.

2016

 • Únor: Rozhodnutí LIGS o přihlášení se do akreditačního procesu WASC
 • Únor – červenec: Příprava na povinný Eligibility workshop WASC a odeslání podkladů pro workshop
 • Říjen: Absolvování Eligibility workshopu pod vedením viceprezidentky WASC Lorraine Williams
 • Červenec – leden 2017: Příprava Eligibility Reportu LIGS University nezbytného pro posouzení připravenosti a splnění požadavků WASC

2017

 • Leden: Odeslání Eligibility Reportu do WASC
 • Březen: Interview se členy týmu WASC o připravenosti na získání Eligibility statusu
 • Květen: Po důkladném posouzení Eligibility reportu a interview se členy týmu WASC, udělen status Eligibility*
 • Červen: Odevzdání povinného ročního výkazu za činnost LIGS za rok 2016, včetně finančního auditu za rok 2016
 • Červen: Board of Trustees schválil podání žádosti o další krok k získání akreditace – první návštěvu akreditačního týmu v LIGS University a přípravu Institution Reportu (Self Study), jako hlavního podkladu pro návštěvu
 • Červenec: Získání nejbližšího termínu pro návštěvu akreditačního týmu WASC (září 2018) a stanovení termínu pro odevzdání Institution Reportu (Self Study) do 11. července 2018
 • Červenec: Stanovení týmů pro přípravu jednotlivých částí Istitution Reportu (Self Study) a harmonogramu přípravy, včetně získání dvou externích konzultantů se zkušeností s akreditačním procesem WASC
 • Červenec 2017 – červenec 2018: Příprava Institution Reportu (Self Study) a jeho příloh

2018

 • Červenec 2017 – červenec 2018: Příprava Institution Reportu (Self Study) a jeho příloh.
 • Duben: Účast zástupců LIGS na výroční 2018 WASC Academic Resource Conference “Future Perfect”(více zde).
 • Červen:  Odevzdání povinného ročního výkazu za činnost LIGS za rok 2017, včetně finančního auditu za rok 2017.
 • Květen: Účast na dvou workshopech WASC.
 • Červen: Board of Trustees schválil Institution Report (Self Study) a jeho odeslání do WASC.
 • Červenec: Zaslání Institution Reportu (Self Study) a jeho příloh do WASC.
 • Červenec – září: Komunikace a zasílání dalších podkladů členům týmu WASC.
 • Červenec – září: Příprava návštěvy ve spolupráci se členy týmu WASC.
 • Srpen: Pozvánka na jednání komisařů WASC o výsledku návštěvy akreditačního týmu a jejich hodnotící zprávy.
 • Září: První akreditační návštěva za účasti viceprezidentky WASC Lorraine Williams a pěti dalších členů (prezidentů a dalších odborníků z WASC akreditovaných škol), více zde.
 • Září: Příprava harmonogramu a postupná implementace doporučení obdržených v průběhu akreditační návštěvy.
 • Říjen: Obdrželi jsme k věcným připomínkám návrh hodnotící zprávy.
 • Říjen: Odeslali jsme několik návrhů na úpravu formálních a věcných oblastí.
 • Říjen 2018 – leden 2019: Tým WASC připravuje konečnou hodnotící zprávu z akreditační návštěvy, jako podklad pro rozhodnutí komisařů WASC o dalším postupu.
 • Říjen 2018 – Únor 2019: Příprava na jednání komisařů WASC.

2019 - plánované kroky

 • Říjen 2018 – leden 2019: Tým WASC připravuje konečnou hodnotící zprávu z akreditační návštěvy, jako podklad pro rozhodnutí komisařů WASC o dalším postupu.
 • Říjen 2018 – únor 2019: Příprava LIGS na jednání komisařů WASC
 • Únor: Jednání komisařů WASC za účasti zástupců LIGS
 • Jaro 2019: Obdržení rozhodnutí WASC o dalším postupu a dalších krocích (druhá akreditační návštěva, atd.)
 • Duben: Plánujeme účast zástupců LIGS na výroční 2019 WASC Academic Resource Conference
 • Červen:  Odevzdání povinného ročního výkazu za činnost LIGS za rok 2018, včetně finančního auditu za rok 2018
 • Příprava dalších kroků k získání akreditace v závislosti na výsledku jednání komisařů WASC v únoru 2019

Získání akreditace WASC uznávanou americkým ministerstvem školství je dlouhodobý proces a jsme rádi, že jsme si tuto cestu zvolili, neboť je zárukou rozvoje a zvyšování přínosů studia a procesů pro všechny naše studenty, absolventy, lektory a zaměstnance.

Snažíme se maximálně urychlit její získání, a proto jsme absolvovali první akreditační návštěvu již v roce 2018 a nevyužili tak maximální délku platnosti statusu Eligibility, která činí pět let.

 

*Poznámka požadovaná WASC: Eligibility není oficiálním statusem WSCUC ani nezaručuje případnou akreditaci. Je to předběžné zjištění, že instituce je potenciálně akreditovatelná a může pokračovat v hodnotícím procesu pro získání počáteční akreditace u WSCUC. První návštěva pro dosažení počáteční akreditace musí proběhnout do pěti let od udělení statusu Eligibility. Případné otázky týkající se Eligibility prosím adresujte LIGS University nebo WSCUC (www.wascsenior.org nebo +1 510-748-9001).

Přihlásit se do studenstské sekce