Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Executive MBA

Distanční studium Master of Business Administration (2 dvoudenní tutoriály za půl roku)


Studium Executive MBA je založeno na pravidelném osobním setkávání studentů a tutorů (vyučujících) na dvoudenních tutoriálech (soustředěních), na kterých řeší reálné problémy z jejich manažerského života.  

 • Vyměňte si cenné zkušenosti a diskutujte nad tématy, která vás zajímají – během osobních setkávání máte možnost diskutovat problematiku, která vás zajímá a získat názory a zkušenosti od ostatních 
 • Nejste v tom sami – po celou dobu studia jste součástí studijní skupiny, ve které studenti spolupracují a podporují se navzájem
 • Získávejte zkušenosti a znalosti od profesionálů – tutoři (vyučující) LIGS University – odborníci z praxe vám předají své znalosti a zkušenosti 
 • Využijte studium MBA pro svůj maximální přínos a užitek – své znalosti můžete obohatit účastí na online webinářích 
 • Rozvrhněte si své školné do splátek – studium MBA na LIGS University je cenově dostupné, daňově uznatelné, a navíc si můžete školné rozložit až do osmi splátek po celou dobu svého studia
 • Zahájení nové skupiny 16. 11. 2018 

Ceník MBA        Chci studovat

Podrobné informace

o Executive MBA vám rádi
zašleme na váš e-mail


Proč studovat Executive MBA na LIGS University?

 • Vysoká kvalita tutorů – praktický přínos vašeho studia
 • Osobní setkávání – výměna zkušeností, názorů a diskuse nad tématy z praxe
 • Studentský informační systém – informace a materiály na jednom místě přístupné z jakéhokoliv počítače, tabletu či chytrého telefonu na celém světě 
 • Online knihovna – knihy a studijní materiály v ceně studia
 • Cenová dostupnost – možnost studia na splátky bez navýšení ceny školného 
 • Mezinárodní akreditace ASIC Premier University – potvrzení kvality a vysokého standardu studia na LIGS University
 • Okamžitý přínos a propojenost s praxí – znalosti a dovednosti ihned využitelné ve vaší práci
 • Konkurenceschopnost na trhu práce – studiem MBA získáte výhodu na trhu práce
 • Titul MBA – prestižní a světově uznávaný titul MBA a diplom z americké LIGS University 

Reference

 

Kde působí studenti a absolventi
LIGS University?

 • Na středním či vyšším stupni řízení
 • Ve firmách všech velikostí i jako podnikatelé po celém světě
 • V soukromém i veřejném sektoru


Přehled firem

Můžeme vám pomoci? Máte dotaz? Zeptejte se!


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Proč si vybrat LIGS University?

 • Více než 10 let zkušeností 
 • Akreditace ASIC Premier University
 • Vysoká kvalita tutorů (vyučujících) z praxe
 • Možnost splátek bez navýšení ceny
 • Možnost zapůjčení odborných knih a časopisů
 • Online knihovna se stovkami odborných titulů 
 • Kvalitní online Studentský informační systém (SIS)
 • Diplom vydaný americkou univerzitou

Moduly Executive MBA

Studium Executive MBA se skládá celkem z pěti na sebe navazujících modulů.

 • Management

  Modul Management je zaměřen na hlavní oblasti řízení, ve kterých si účastníci prohlubují své manažerské znalosti a dovednosti především prostřednictvím předávání zkušeností, praktických tréninků a rolových her. Tento modul v sobě zahrnuje např. strategické řízení, krizové řízení apod.

 • Projektový management

  Modul Projektový management je zaměřen na oblasti, které zahrnují problematiku projektového a procesního řízení a projektového financování. Modul je připraven na prakticky koncipovaném obsahu podporujícím bezprostřední přenos získaných znalostí a dovedností do praxe.

 • Human Resources

  Cílem modulu se zaměřením na Human Resources je rozšířit odborné znalosti a dovednosti studentů v oblasti řízení lidských zdrojů. Hlavní náplní tohoto modulu jsou metody a postupy týkající se strategického plánování a rozvoje lidských zdrojů, získávání a výběru pracovníků, motivace a hodnocení zaměstnanců, personálního auditu a dalších personálních činností.  Dále se modul zaměřuje na problematiku firemní kultury, manažerské psychologie atd.

 • Marketing a komunikace

  Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům odbornou (teoretickou i praktickou) průpravu v oblasti marketingu a komunikace. Hlavní náplní tohoto modulu je zvládnutí zásad správné externí i interní komunikace. Studenti si prohloubí své znalosti a dovednosti zejména v oblasti krizové komunikace, sponzoringu a eventů, public relations atd. Dále se seznámí s principy, specifiky a nástroji globálního marketingu a s nástroji marketingové komunikace.

 • Finance

  Modul Finance seznamuje studenty se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s problematikou finančních trhů a jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů. Dále se zabývá finančním plánováním a rozpočtováním a provázaností strategických cílů. Součástí modulu je i problematika risk managementu.

Ceník studia Executive MBA

čtvrtletně *
(8 splátek do 2 let)

jednorázová platba *

 26 125 Kč

 209 000 Kč

* Uvedená cena je bez DPH. Konečná cena je 252 890 Kč.

 
 

Kurzovné si můžete rozložit i do jiného počtu splátek dle svého přání. 

Pro domluvení individuálního splátkového režimu nás kontaktujte na bezplatné lince 800 888 797 nebo na e-mailu info@ligs.cz
 
 

Podmínky přijetí


Co musí splňovat uchazeč o studium? 

 • Znalost českého či slovenského jazyka
 • Vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání a manažerská praxe

Před zahájením studia od Vás budeme potřebovat v elektronické podobě:

 • Profesní životopis
 • Fotografii
 • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nezávazná poptávka studia Executive MBA


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Přihlásit se do studenstské sekce

Firmy, ve kterých působí naši studenti a absolventi

Ceník studia Executive MBA

čtvrtletně *
(8 splátek do 2 let)
 jednorázová platba *

26 125 Kč

 209 000 Kč

* Uvedená cena je bez DPH. Konečná cena je 252 890 Kč.

Kurzovné si můžete rozložit i do jiného počtu splátek dle svého přání. Pro domluvení individuálního splátkového režimu nás kontaktujte na bezplatné lince 800 888 797 nebo na e-mailu info@ligs.cz

Kurzovné zahrnuje:
 

 • písemné a elektronické materiály,
 • povinné workshopy, semináře či tréninky,
 • stravu na tutoriálech,
 • ubytování na tutoriálech,
 • přístup a využívání Studentského informačního systému,
 • zpětnou vazbu od tutorů na plněné úkoly,
 • osobní, telefonickou a elektronickou komunikaci s tutory,
 • nepovinná setkání s tutory (semináře, workshopy, přednášky, konzultace apod.).

Kurzovné nezahrnuje:
 

 • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
 • cestovní a jiné náklady.