Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Specializace Finance se zabývá strategickým plánováním, organizováním, řízením a kontrolováním finančních operací v organizaci. 
 

Interactive Online Ph.D. - struktura programu Finance

 • 0

  předmětů
  Vědecko-výzkumného
  modulu

 • 0

  předměty
  zvoleného studijního
  oboru

 • 0

  předměty 
  z volitelného
  modulu

 • 0

  roky
  k dokončení
  studia

Finanční řízení

Předmět je navržen s cílem poskytnout studentům informace o financích na makro i mikro úrovni. Makro úroveň v sobě zahrnuje problémy finančních trhů, jejich segmentaci a nástroje. Principy investičního rozhodování a metody oceňování zvolených finančních nástrojů jsou také předmětem kurzu. Mikro úroveň se zaměřuje na finanční řízení společnosti a jeho nástroje, měření a řízení obchodního výkonu. 

Další součástí této úrovně je proces finančního plánování a přípravy rozpočtu, definování vztahů mezi strategickými cíli při plánování dokumentů a motivačních kritérií. Řízení pracovního kapitálu je také integrální součástí tohoto předmětu.

Obsah předmětu
 

 • Finanční systém a finanční trh
 • Kategorie finančního trhu, segmentace
 • Nástroje finančního trhu
 • Cenné papíry
 • Krátkodobé financování
 • Strategické finanční a investiční rozhodnutí
 • Finanční analýza a plánování
 • Finanční rizika
 • Regulace a dohled nad finančním trhem
 • Mezinárodní finanční dohled
 • Dluhový trh
 • Metody stanovení tržní hodnoty podniku
 • Finanční plánování a rozpočtování
 • Řízení pracovního kapitálu

Risk Management

Student získá přehled o různých druzích rizik, které firmy potkávají a které obsahují finanční i nefinanční rizika. Předmět zahrnuje také oblast přístupů k detekci a řízení rizika manipulace účetního výkaznictví, resp. management rizik účetních chyb a podvodů jako nástroj efektivního vnitřního kontrolního systému (anti-fraud system). Po ukončení předmětu si student osvojí metody řízení, měření a kontroly finančních rizik i pochopení základních konceptů úvěrového rizika, rizika likvidity, úrokové míry, analýzy operativního i úvěrového rizika a důležitost kapitálové přiměřenosti v konceptu tržního rizika.

Obsah předmětu
 

 • Charakteristika úspěšné firmy
 • Změny ve firmě a riziko
 • Riziko
 • Řízení rizika
 • Snižování rizika ve firmě
 • Investiční rozhodování a riziko 
 • Projektové financování a riziko
 • Analýza portfolia a cash-flow
 • Právní rizika 
 • Krizové plánování
 • Riziko účetních výkazů z pohledu jejich uživatelů

Nezávazná poptávka studia IO Ph.D.


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Proč studovat online Ph.D. na LIGS University

 • Vysoká kvalita lektorů – vzdělávat vás budou špičkoví odborníci z praxe a akademické sféry.
 • Akreditace – uznávaná akreditační instituce ASIC potvrdila kvalitu a vysoký standard studia na LIGS University udělením nejvyššího stupně akreditace - ASIC Premier University. To je známkou soustavného rozvoje LIGS University, stejně jako certifikace ISO. 
 • Studentský informační systém – veškeré informace máte kdykoli po ruce ve svém počítači, tabletu i smartphonu.
 • Splátky bez navýšení ceny – určíte si způsob splácení – například v osmi splátkách bez cenového navýšení.
 • Cenová dostupnost – získáte bezkonkurenčně výhodný poměr mezi kvalitou vzdělání a jeho cenou.
 • Online knihovna – elektronickou knihovnu, video programy a studijní materiály máte v ceně studia.
 • Okamžitý přínos – provázanost studia bude mít bezprostřední efekt na vaše pracovní výsledky.
 • Konkurenceschopnost – jako absolventi online Ph.D. zvýšíte svou hodnotu na trhu práce.
 • Americký titul – můžete se pochlubit světově užívaným titulem z americké univerzity.
 • Jazyky studia - studujte v angličtině, češtině nebo v kombinaci těchto jazyků.

Podrobné informace

o Online Ph.D. vám rádi
zašleme na váš e-mail. 


Školné a stipendium

Zjistěte více o školném a stipendiích programu Interactive Online Ph.D. Finance

Školné              Stipendium                                       

Více informací o studiu Interactive Online Ph.D.

Zjistit více

Přihlásit se do studenstské sekce