Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Specializace Finanční management vás provede finančními procesy podniku.
 

Interactive Online MSc - struktura programu Finanční management

 • 0

  předmětů
  zvoleného studijního
  oboru

 • 0

  předmětů
  z volitelného
  modulu

 • 0

  webináře
  týdně
   

 • 0

  roky
  k dokončení
  studia

Management

Kvalitní management je základní složkou pro dosahování cílů organizace. Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejích úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin. Předmět klade důraz na praktické znalosti.

Finance

V předmětu Finance se studenti seznámí se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s měřením a řízením výkonnosti podniku, základem plánování a rozpočtování a provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech, vč. zavedení strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií. Dále studenti získají přehled o finančních ukazatelích a metodách, které jsou základním pilířem pro řízení, plánování a správu financí ve společnosti. Součástí je i řízení pracovního kapitálu. Po absolvování předmětu se budou studenti orientovat v problematice finančního a manažerského řízení podniku a budou umět pracovat se základními finančními výkazy.

Finanční reporting a analýzy

Finanční reporting je základem pro sledování efektivity firmy. Sleduje finanční toky, závazky a pohledávky, či hospodářské výsledky.  Je tedy nenahraditelný pro manažerské rozhodování. Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je seznámit studenty se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalosti základních dokumentů finančního řízení a porozumět nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy.  Studenti se tak naučí nastavit podmínky pro finanční reporty, které jsou funkční a efektivní, případně komu je předat či zadat. Tyto znalosti pak vedou k přesnému finančnímu přehledu, který má vliv na úspěch firmy. 

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví pracuje s obsáhlým souborem dat, jejichž zpracování poskytuje informace pro řídící pracovníky. Aby mohl management činit co nejkvalitnější rozhodnutí na základě účetních informací, je důležité pochopit vypovídací schopnost účetnictví, vzájemné vazby a rozdíly finančního a manažerského přístupu k účetnictví. Studenti se kromě jiného seznámí se základními nástroji řízení a kontroly nákladů včetně procesu a významu controllingu. Cílem předmětu je prezentovat možnosti a omezení účetnictví manažerského a finančního. Studenti pochopí význam a praktické aspekty manažerského účetnictví včetně dopadů kvality účetních dat do manažerského rozhodování.

Risk Management

Rizikový management je soubor aktivit a opatření, které se zabývají sběrem informací a analýzou nebezpečí a nežádoucích důsledků pro firmu. Cílem předmětu Risk management je seznámit studenty s řízením finančních a nefinančních rizik. Studenti získají přehled o jednotlivých druzích rizik, se kterými se firmy nejčastěji potýkají, a získají praktické znalosti k jejich zvládání. Proto se seznámí s řízením, metodami měření a systémy regulací finančních rizik. Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.

Finanční trhy a investování

Finanční trh je souborem institucí a instrumentů, který se dále člení. Předmětem směny je v tomto případě finanční trh (tzn. peněžní, kapitálový, a devizový trh). Při studiu předmětu Finanční trhy a investování se studenti seznámí s principy a fungováním finančních a kapitálových trhů, problematikou cenných papírů a jejich obchodováním. Dále se studenti seznámí s klasifikací finančních trhů, s obchody a s operacemi na finančních trzích. Studenti získají informace o trhu akcií a trhu obligací, peněžních a kapitálových trzích, burzách a OTC trzích. Na základě získaných znalostí budou studenti schopni provádět investiční rozhodování ve vztahu k očekávanému / požadovanému výnosu a riziku.

Krizové řízení

Krizové řízení je způsob vedení organizace v době ztížených podmínek a situací, které ohrožují stabilitu firmy. Cílem předmětu Krizové řízení je seznámit studenty s činností a pozicí krizového managementu při řízení organizace a s tím, jaké jsou požadavky, profily, styly a systémy řízení práce krizového manažera. Dále se studenti naučí analyzovat rizika a posuzovat jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací, organizovat a implementovat preventivní opatření k odvrácení krizové situace. Studenti si během absolvování předmětu osvojí zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera a naučí se řídit lidské zdroje v době krize.

Nezávazná poptávka studia IO MSc


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Proč studovat online MSc na LIGS University

 • Vysoká kvalita lektorů – vzdělávat vás budou špičkoví odborníci z praxe a akademické sféry.
 • Akreditace – uznávaná akreditační instituce ASIC potvrdila kvalitu a vysoký standard studia na LIGS University udělením nejvyššího stupně akreditace - ASIC Premier University. To je známkou soustavného rozvoje LIGS University, stejně jako certifikace ISO. 
 • Studentský informační systém – veškeré informace máte kdykoli po ruce ve svém počítači, tabletu i smartphonu.
 • Splátky bez navýšení ceny – určíte si způsob splácení – například v osmi splátkách bez cenového navýšení.
 • Cenová dostupnost – získáte bezkonkurenčně výhodný poměr mezi kvalitou vzdělání a jeho cenou.
 • Online knihovna – elektronickou knihovnu, video programy a studijní materiály máte v ceně studia.
 • Okamžitý přínos – provázanost studia bude mít bezprostřední efekt na vaše pracovní výsledky.
 • Konkurenceschopnost – jako absolventi online MSc zvýšíte svou hodnotu na trhu práce.
 • Americký titul – můžete se pochlubit světově užívaným titulem z americké univerzity.
 • Jazyky studia - studujte v angličtině, češtině nebo v kombinaci těchto jazyků.

Podrobné informace

o Online MSc vám rádi
zašleme na váš e-mail. 


Školné a stipendium

Zjistěte více o školném a stipendiích programu Interactive Online MSc Finanční management

Školné              Stipendium                                       

Více informací o studiu Interactive Online MSc

Zjistit více

Přihlásit se do studenstské sekce