Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Specializace HR Management poskytuje obsáhlý přehled HR procesů za účelem garance spokojenosti zaměstnanců i společností.
 

Interactive Online MBA - struktura programu HR management

 • 0

  předměty
  zvoleného studijního
  oboru

 • 0

  předměty 
  z volitelného
  modulu

 • 0

  předmětů
  základního
  modulu

 • 0

  roky
  k dokončení
  studia

Získávání a výběr pracovníků

Nábor pracovníků představuje systém oslovení nových uchazečů a metody výběru pracovníků. Cílem předmětu je naučit studenty orientovat se v procesech získávání a výběru nových pracovníků v souladu s plánem lidských zdrojů. Studenti se seznámí s pravidly správného plánování a typy přijímacích pohovorů, jejich správným vedením, využitím assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod náboru.

Naučí se posoudit výhody a nevýhody personálních agentur. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni stanovit postupy pro nalezení, výběr a další práci s novými pracovníky v souladu s etickými principy a výhodami pro zaměstnance i zaměstnavatele. 

Obsah předmětu
 

 • Proces získávání pracovníků jako součást trvalé práce vedení podniku
 • Zdroje pracovníků (vnější, vnitřní), jejich výhody a nevýhody, volba zdroje pro zadané pracovní místo
 • Metody vyhledání a oslovení pracovníků pro zadané pracovní místo, formy a obsah oslovení, výběr cílové skupiny k oslovení
 • Metody výběru pracovníků podle požadavků na pracovní místo, postup od popisu pracovního místa po popis požadavků na hledaného pracovníka, od jednoduchého pohovoru až po využití assessment center, jejich náročnost na pracovníky provádějící výběr a na přijímaného pracovníka, výhody a nevýhody
 • Pracovník na novém pracovním místě, postup prověření souladu požadavků a skutečnosti, zaškolení pracovníka, zpětná vazba mezi požadavky, očekáváním, skutečností, a to s ohledem na probíhající proces i na opakování procesu 
 • Motivační prvky, postupy v procesu motivace, motivace jako dynamický proces
 • Základní prvky etiky při procesu „získávání a výběr pracovníků“

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů je seznámit studenty se základy řízení lidských zdrojů v organizaci a s jejich specifikami v oblasti personálních činností. Studenti si osvojí znalosti odborných pojmů používaných v HR oblasti, plánování lidských zdrojů a jejich využití v praxi, orientaci v procesu řízení pracovního výkonu a motivace pracovníků, principy firemní kultury a její vliv na strategický rozvoj lidských zdrojů, metody systémů vzdělávání v organizaci, aplikaci metod používaných v procesu ŘLZ, schopnost vytvořit a optimalizovat pracovní náplň v návaznosti na pracovní místo a schopnost analyzovat personální procesy v organizaci a návrhy jejich zlepšení. 

Obsah předmětu
 

 • Plánování lidských zdrojů
 • Hodnocení pracovníků a řízení pracovního výkonu
 • Motivace pracovníků v organizaci
 • Vzdělávání a rozvoj pracovníků
 • Firemní kultura

Nezávazná poptávka studia IO MBA


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Proč studovat online MBA na LIGS University

 • Vysoká kvalita lektorů – vzdělávat vás budou špičkoví odborníci z praxe a akademické sféry.
 • Akreditace – uznávaná akreditační instituce ASIC potvrdila kvalitu a vysoký standard studia na LIGS University udělením nejvyššího stupně akreditace - ASIC Premier University. To je známkou soustavného rozvoje LIGS University, stejně jako certifikace ISO. 
 • Studentský informační systém – veškeré informace máte kdykoli po ruce ve svém počítači, tabletu i smartphonu.
 • Splátky bez navýšení ceny – určíte si způsob splácení – například v osmi splátkách bez cenového navýšení.
 • Cenová dostupnost – získáte bezkonkurenčně výhodný poměr mezi kvalitou vzdělání a jeho cenou.
 • Online knihovna – elektronickou knihovnu, video programy a studijní materiály máte v ceně studia.
 • Okamžitý přínos – provázanost studia bude mít bezprostřední efekt na vaše pracovní výsledky.
 • Konkurenceschopnost – jako absolventi online MBA zvýšíte svou hodnotu na trhu práce.
 • Americký titul – můžete se pochlubit světově užívaným titulem z americké univerzity.
 • Jazyky studia - studujte v angličtině, češtině nebo v kombinaci těchto jazyků.

Podrobné informace

o Online MBA vám rádi
zašleme na váš e-mail. 


Školné a stipendium

Zjistěte více o školném a stipendiích programu Interactive Online MBA HR management

Školné              Stipendium                                       

Více informací o studiu Interactive Online MBA

Zjistit více

Přihlásit se do studenstské sekce