Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Interactive Online DBA

100 % online studium Doctor of Business Administration


Studium 100 % online DBA na LIGS University představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání a je určeno především zkušeným manažerům na vyšším stupni řízení s několikaletou manažerskou praxí. Studium je přizpůsobeno pro časově zaneprázdněné studenty a využívá výhod moderních technologií. 

 • Začněte se zlepšovat a pracovat na svém rozvoji hned a nečekejte na termín zahájení – výhodou 100 % online studia DBA na LIGS University je možnost zahájit studium kdykoliv v průběhu roku; určujete si čas, délku i intenzitu svého studia, a proto můžete vaše online studium DBA skloubit s prací, rodinou i koníčky
 • Přizpůsobte si studium DBA svým potřebám, očekáváním a zájmům – vybíráte si z mnoha specializací a dalších předmětů podle toho, co vás zajímá a co potřebujete k vaší práci, výběr předmětů vám umožňuje zlepšovat se v oblastech, které jsou pro vás důležité, a nestudujete předměty jen proto, že to chce škola
 • Využijte studium online DBA pro svůj maximální přínos a užitek – své znalosti můžete obohatit účastí na online webinářích z různých oblastí i nad rámec zvolených předmětů 
 • Nejste v tom sami – i přes to, že studium DBA je 100 % online, máte k dispozici svého Osobního studijního poradce, který vám pomáhá v průběhu vašeho studia
 • Získávejte zkušenosti a znalosti od profesionálů – tutoři (vyučující) LIGS University – odborníci z praxe vám předají své znalosti a zkušenosti, díky čemu získáte nový pohled na studované oblasti 
 • Délka studia DBA záleží pouze na vás – určujete si tempo a rychlost vašeho studia a záleží pouze na vás, jak rychle studium DBA zvládnete a kdy ho dokončíte
 • Rozvrhněte si své školné do splátek – studium online DBA na LIGS University je cenově dostupné, daňově uznatelné, a navíc si můžete školné rozložit až do osmi splátek po celou dobu svého studia
 • Stipendijní témata - zájemci o studium online DBA si mohou vybrat ze stipendijních témat disertačních prací, díky kterým se jim sníží celková cena školného
 • Zlepšujte se i po ukončení studia - neomezený přístup do Studentského informačního systému a možnost účastnit se webinářů i po zakončení programu
   

Specializace DBA         Ceník DBA        Chci studovat

Proč studovat online DBA na LIGS University?

 • Vysoká kvalita tutorů a školitelů – praktický přínos vašeho studia
 • Studentský informační systém – informace na jednom místě přístupné z jakéhokoliv počítače, tabletu či chytrého telefonu na celém světě 
 • Mezinárodní akreditace ASIC Premier University – potvrzení kvality a vysokého standardu studia na LIGS University
 • Cenová dostupnost – možnost studia na splátky bez navýšení ceny školného 
 • Online knihovna – knihy a studijní materiály v ceně studia
 • Okamžitý přínos a propojenost s praxí – znalosti a dovednosti ihned využitelné ve vaší práci
 • Konkurenceschopnost na trhu práce – studiem online DBA získáte náskok na trhu práce
 • Titul DBA – prestižní a světově uznávaný titul DBA a diplom z americké LIGS University 

Podrobné informace

o Online DBA vám rádi
zašleme na váš e-mail. 


Struktura programu Interactive Online DBA

Program Interactive Online DBA se skládá celkem z 10 předmětů. Student absolvuje 2 předměty zvolené specializace (dle výběru), 2 předměty z volitelného modulu (dle výběru) a 6 předmětů Vědecko-výzkumného modulu (předměty jsou shodné pro všechny studenty). Nedílnou součástí programu Interactive Online DBA  je publikační činnost.

 • Management

  Management
  Strategické řízení

 • Projektový management

  Projektové řízení
  Řízení týmu

 • Finance

  Finanční řízení
  Risk management

 • Marketing

  Globální marketing
  Marketingová komunikace

 • HR management

  Řízení lidských zdrojů
  Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Nezávazná poptávka studia online DBA


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Ceník studia online DBA

 

Jednorázová platba:* 

305 000 Kč bez stipendia

 

Platba ve splátkách:  

Školné si můžete rozložit do splátek dle svého přání bez navýšení. Individuální splátkový kalendář si domluvíte na bezplatné lince 800 888 797 nebo emailu info@ligsuniversity.cz

 

* Uvedená cena zahrnuje veškeré daně a poplatky.

 

Podrobný ceník   

Stipendium
na program DBA až 60 000 Kč

LIGS University Vám pomůže s nastavením Vašeho školného!

 

Pro naše studenty máme připravené různé stipendijní programy. Vhodné stipendium si mohou vybrat dle svých preferencí a potřeb. 

 

Podpořte své studium stipendiem. 

Na studijní program DBA v českém jazyce můžete získat až 60.000Kč. Podívejte se, jaké máte další možnosti.

 

              Stipendium

Podmínky přijetí

Co musí splňovat uchazeč o studium?

 • Znalost jazyka/ů zvoleného studia (B1)
 • Vysokoškolské vzdělání
 • Manažerská praxe minimálně 5 let

Před zahájením studia od vás budeme potřebovat v elektronické podobě:

 • Profesní životopis
 • Fotografii
 • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records
 • Doklad totožnosti

Reference

 

Kde působí studenti a absolventi
LIGS University?

 • Na středním či vyšším stupni řízení
 • Ve firmách všech velikostí i jako podnikatelé po celém světě
 • V soukromém i veřejném sektoru


Přehled firem

 

Proč si vybrat LIGS University?

 • Více než 10 let zkušeností 
 • Leader v online vzdělávání v České republice a na Slovensku
 • Akreditace ASIC Premier University
 • 100 % interactive online forma studia
 • Zahájení studia kdykoliv
 • Programy v češtině, angličtině, slovenštině a španělštině nebo v jejich kombinaci
 • Možnost zvolit si předměty podle zájmu a potřeb i podle jazyků
   

Více informací

 • Možnost splátek bez navýšení ceny
 • Výběr z mnoha specializací
 • Online knihovna se stovkami odborných titulů 
 • Oxfordský tutorský model
 • Kvalitní online Studentský informační systém (SIS)
 • Možnost přerušení či prodloužení studia
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Institut ombudsmana a Board of Trustees

 • 0

  specializací studia online DBA

 • 0

  volitelných
  předmětů

 • 0

  měsíců - průměrná doba studia

 • 0

  zemí, ze kterých jsou naši studenti 

Často kladené otázky

 • Akreditace, certifikace a partnerství LIGS University
  Bližší informace můžete nalézt zde.
 • Je možné tituly LIGS University používat?
  Samozřejmě. Absolventi dostanou diplom z americké university (LIGS University) a proto jej mohou legálně používat. Nicméně bez nostrikace v ČR jim nejsou pravděpodobně zapsány například do občanského průkazu.
 • Je možné tituly udělené LIGS nostrifikovat ministerstvem školství ČR?
  LIGS University je americká universita (nikoliv česká), plnící podmínky zákonů USA a státu Havaj (platný Certificate of Good Standing), kde působí, sídlí, vykonává a řídí akademické činnosti. Nejedná se tedy o universitu zřízenou podle zákonů jiných států světa (včetně ČR - zákon o VŠ), s pobočkou na územích daných států a podléhající místním legislativám. Případnou možnost zřídit pobočku v ČR budeme v budoucnu teprve zvažovat, nicméně v současné době se zabýváme získáním americké federální akreditace.
 • Doplňující informace k nostrifikaci
  Například v ČR jsou tituly MBA, MSc. a DBA (na rozdíl od titulu Ph.D.) považovány spíše za profesní tituly, které  vysokoškolská legislativa ČR nezná a uznávání titulů za rovnocenné vdělávání (nostrifikace) se v ČR řídí podmínkami ministerstva školství ČR zde.

  Jako globální online universita nemáme zkušenost s nostrifikací v ČR (stejně jako v dalších 56 zemích, odkud jsou naši studenti a absolventi), neboť o ni musí požádat studenti sami (podle podmínek svých zemí).   

  Naši studenti na LIGS University studují kvůli svému rozvoji, aby se zlepšovali a zvyšovali svou odbornou úroveň, využívali efektivní online vzdělávání a byli členy mezinárodní komunity studentů a absolventů, ne primárně kvůli uznání titulu jako rovnocenného titulu v ČR (magisterskému či doktorskému).

  Poznámka: Pokud je vaším cílem získání nostrifikovaného titulu v ČR, nemůžeme toto zaručit a doporučujeme se informovat na ministerstvu školství ČR na podmínky možné nostrifikace.

Přihlásit se do studenstské sekce

Firmy, ve kterých působí naši studenti a absolventi

Ceník studia Interactive Online DBA

Jednorázová platba:* 

305 000 Kč bez stipendia

Platba ve splátkách:  

Školné si můžete rozložit do splátek dle svého přání bez navýšení. Individuální splátkový kalendář si domluvíte na bezplatné lince 800 888 797 nebo emailu info@ligsuniversity.cz

* Uvedená cena zahrnuje veškeré daně a poplatky.

Podpořte své studium stipendiem. Na studijní program DBA v českém jazyce můžete získat až 60.000 Kč. Podívejte se, jaké máte možnosti.

Školné zahrnuje:
 

 • elektronické materiály,
 • přístup a využívání Studentského informačního systému,
 • zpětnou vazbu od tutorů na plněné úkoly,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy,
 • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:
 

 • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
 • případné cestovní náklady.