Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

LIGS Awards 2012

Vítězkou LIGS AWARDS 2012 se stala Mgr. Marta Gellová

Magistra Marta Gellová působí jako poradce generálního ředitele společnosti Česká pojišťovna. Již několik let se podílí na zavedení profesních standardů a finančního vzdělávání profesionálů na finančním trhu České republiky a finanční gramotnosti českých občanu vůbec. Za zmínku určitě stojí její nezanedbatelný podíl na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání, která vznikla v pracovní skupině pod vedením MF. V rámci úzké spolupráce s MF se Marta téměř dva roky aktivně podílela na přípravě koncepce zákona o finančním zprostředkování, jehož nedílnou součástí jsou právě profesní, vzdělávací, certifikační a etické standardy na finančním trhu.

Díky jejímu dlouholetému působení v evropských profesních strukturách, získala nadhled nad místní problematikou a přivedla do České republiky evropsky uznávané profesní standardy vzdělávání (EFA a EFP) s propojením na evropský rámec kvalifikaci (EQF). Díky jejím aktivitám se může Česká republika hrdě zařadit mezi evropské státy, kdy jsou tyto standardy zavedeny a uznávány, což má velmi pozitivní vliv jak na vývoj profese finančního poradenství, tak na finanční gramotnost obecně. Je potřeba připomenout i úzkou spolupráci se vzdělávacími institucemi, školami, státními orgány, ale i sdruženími na ochranu spotřebitelů a v neposlední řadě i charitativními organizacemi (např. azylové domy), kterou ve své kariéře vždy silné propagovala.

Přihlásit se do studenstské sekce