Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Specializace Marketing poskytuje kombinaci schopností prodat produkt či službu a zároveň přimět zákazníky je milovat. 
 

Interactive Online MSc - struktura programu Marketing

 • 0

  předmětů
  zvoleného studijního
  oboru

 • 0

  předmětů
  z volitelného
  modulu

 • 0

  webináře
  týdně
   

 • 0

  roky
  k dokončení
  studia

Management

Kvalitní management je základní složkou pro dosahování cílů organizace. Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejích úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin. Předmět klade důraz na praktické znalosti.

Marketing

Jelikož je marketing důležitou disciplínou rozhodující o úspěchu či neúspěchu společnosti na trhu, cílem předmětu je poskytnout účastníkům ucelený pohled na význam, smysl, principy a podstatné rysy marketingu. Předmět se soustřeďuje nejen na získání nezbytné sumy teoretických znalostí, ale zároveň se dotýká i praktického provedení marketingových aktivit. Pozornost je věnována formám vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Předmět si klade za cíl podpořit schopnosti studentů pohybovat se jak v domácím, tak v cizím prostředí jiných kultur.

Globální marketing

Globální marketing se soustředí na adaptaci marketingového mixu v souladu s potřebami zákazníků na zahraničních trzích. Cílem předmětu Globální marketing je seznámit účastníky se základními principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Účastníci se seznámí s faktory, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, jaké existují formy vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Také získají informace o výběru cílových trhů, positioningu v mezinárodním prostředí, seznámí se s jejich specifiky.

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace je soubor metod klíčových při prodeji produktů či služeb. Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o nástrojích marketingové komunikace a jejich funkcích se zaměřením na jejich praktické využití. Studenti pochopí základní pojmy problematiky marketingového komunikačního mixu a získají hluboké a praktické porozumění jejich nástrojů (např. reklama, přímý marketing, PR, online marketing apod.). Část předmětu se také zabývá moderními trendy, mezi které patří např. guerilla marketing, ambush marketing, branding aj. Poslední část předmětu bude věnována event marketingu jako specifické formě v podnicích a organizacích různých velikostí.

E-Commerce

Pojem e-Commerce označuje veškeré aktivity spojené s obchodováním na internetu. Cílem předmětu E-Commerce je seznámit účastníky s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni srovnat základní povrchní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování manažera, jak plánovat strategii firmy v oblasti obchodu a propagace na internetu.

Internetová komunikace

Cílem předmětu Internetová komunikace je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a komunikace prostřednictvím internetu a zároveň je cílem rozvíjet technické metodiky a psychologii marketingové komunikace prostřednictvím ověřených technik oslovování trhu v rámci SEO a SEM. Studenti zjistí, jaké znalosti budou potřebovat při rozhodovacích procesech a stanovování kritérií při podpoře podnikání ve virtuálním světě. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat získané informace s dosaženými výsledky, identifikovat nejvhodnější způsoby řešení konkrétních situací a plánovat strategii firmy s ohledem na finanční, marketingovou i komunikační stránku.

Komunikace s médii

Komunikace s médii je jednou z důležitých částí prezentace firmy navenek. V rámci předmětu Komunikace s médii si studenti osvojí základy úspěšné komunikace s novináři a orientaci v prostředí médií. Získají přehled o základních formách komunikace, jejich prolínání a gradaci. Dotknou se také rizik, která jsou spojená s některými špatnými postupy a naučí se formulovat svou komunikaci v souladu s PR strategií firmy. Studenti ovládnou též další aspekty spojené s úspěchem komunikace, jako vyvolání zájmu o dané téma či řízenou komunikaci. Prostřednictvím těchto znalostí se absolventi naučí vnímat citlivost oblasti PR a naučí se aplikovat zásady komunikace s médii do praxe. 

Nezávazná poptávka studia IO MSc


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Proč studovat online MSc na LIGS University

 • Vysoká kvalita lektorů – vzdělávat vás budou špičkoví odborníci z praxe a akademické sféry.
 • Akreditace – uznávaná akreditační instituce ASIC potvrdila kvalitu a vysoký standard studia na LIGS University udělením nejvyššího stupně akreditace - ASIC Premier University. To je známkou soustavného rozvoje LIGS University, stejně jako certifikace ISO. 
 • Studentský informační systém – veškeré informace máte kdykoli po ruce ve svém počítači, tabletu i smartphonu.
 • Splátky bez navýšení ceny – určíte si způsob splácení – například v osmi splátkách bez cenového navýšení.
 • Cenová dostupnost – získáte bezkonkurenčně výhodný poměr mezi kvalitou vzdělání a jeho cenou.
 • Online knihovna – elektronickou knihovnu, video programy a studijní materiály máte v ceně studia.
 • Okamžitý přínos – provázanost studia bude mít bezprostřední efekt na vaše pracovní výsledky.
 • Konkurenceschopnost – jako absolventi online MSc zvýšíte svou hodnotu na trhu práce.
 • Americký titul – můžete se pochlubit světově užívaným titulem z americké univerzity.
 • Jazyky studia - studujte v angličtině, češtině nebo v kombinaci těchto jazyků.

Podrobné informace

o Online MSc vám rádi
zašleme na váš e-mail. 


Školné a stipendium

Zjistěte více o školném a stipendiích programu Interactive Online MSc Marketing

Školné              Stipendium                                       

Více informací o studiu Interactive Online MSc

Zjistit více

Přihlásit se do studenstské sekce