Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Online MBA ve spolupráci s Univerzitou Karlovou

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s LIGS University připravila vzdělávací program MBA zaměřený na management vzdělávání dospělých a management školy. Specializace management vzdělávání dospělých je určena především pracovníkům vzdělávacích institucí poskytujících zejména další vzdělávání lektorů, tutorů a odborníků, kteří se zabývají řízením vzdělávání dospělých. Specializace management školy je určena ředitelům, zástupcům a učitelům všech typů škol.

Studium je koncipované tak, že významně podporuje systémový přístup k řízení vzdělávacích institucí ve vazbě na kvalitu a efektivitu činností s cílem konkurenceschopnosti a dlouhodobé udržitelnosti takových institucí. Studium klade důraz na rozvoj profesních kompetencí v oblasti dalšího vzdělávání a managementu. Studium připravuje studenty na širší pojetí souvislostí dané problematiky i z hlediska predikcí vytvořených na základě analýz a v důsledku toho na pružnou reakci a aplikaci znalostí do praxe v souladu s dynamicky se měnícími podmínkami společnosti.

Výhody společného studijního programu:

 • Studium se zárukou kvality vzdělávání vycházejícího z tradice a hodnot jedné z nejstarších univerzit v Evropě v kombinaci s moderní americkou LIGS University, která přináší studium kvalitních manažerských programů MBA, MSc, DBA a PhD ve 100 % online formě.
 • Získání manažerského diplomu ze studia s mezinárodní akreditací ASIC.
 • Rozvoj a získání nových manažerských kompetencí v oblasti vzdělávání a možnost dalšího profesního růstu.
 • Dosažení větší konkurenceschopnosti v oblasti vzdělávání v národním i mezinárodním prostředí.
 • Studium pod vedením tutorů, kteří jsou odborníci z praxe s dlouholetými zkušenostmi z oblastí profesního rozvoje pedagogických pracovníků, rozvoje lidského kapitálu a marketingového řízení a managementu kvality ve vzdělávání.
 • Řešení reálného problému v závěrečné práci, které konkrétně přispěje k rozvoji vámi řízené vzdělávací instituce či školy a pomůže vám i ve vaší kariéře.

Struktura programu

100 % online MBA se skládá celkem z dvanácti předmětů, a to z šesti předmětů základního modulu, který je totožný pro všechny studenty (Management, Finance, Marketing, Human Resources, Komunikace a Manažerská etiketa a etika), čtyř předmětů volitelného modulu a dvou předmětů specializace. Zájemce má na výběr z následujících specializací:

Specializace

Management vzdělávání dospělých

 • Obsahuje předměty Řízení vzdělávací instituce a Strategie vzdělávání a rozvoje pracovníků

Management školy

 • Obsahuje předměty Řízení školy a Kultura a PR školy


Kontaktní osoba pro odborné otázky k programu je Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.
lucie.paulovcakova@pedf.cuni.cz, mob: 602 657 921.

Přihlášky prosím zasílejte na info@ligsuniversity.cz

Stáhnout přihlášku

Školné

čtvrtletně *
(8 splátek do 2 let) 
zaváděcí cena*

12 375 Kč

99 000 Kč

* Uvedená cena zahrnuje veškeré daně a poplatky. Uvedenou cenu není možné kombinovat s dalšími slevami. 

Školné si můžete rozložit i do jiného počtu splátek dle svého přání. 

Pro domluvení individuálního splátkového režimu nás prosím kontaktujte na 800 888 797 nebo na info@ligsuniversity.cz.

 

Podrobný ceník

Podmínky přijetí ke studiu

Co musí splňovat uchazeč o studium Online MBA? 

 • Znalost zvoleného jazyka programu 
 • Vysokoškolské vzdělání (min. Bc.) nebo středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou s manažerskou praxí

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • Přihláška ke studiu
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Profesní životopis

Přihlásit se do studenstské sekce

Ceník studia Interactive Online MBA

čtvrtletně *
(8 splátek do 2 let) 
zaváděcí cena *

12 375 Kč

99 000 Kč

* Uvedená cena zahrnuje veškeré daně a poplatky. Uvedenou cenu není možné kombinovat s dalšími slevami. 

Kurzovné si můžete rozložit i do jiného počtu splátek dle svého přání. Pro domluvení individuálního splátkového režimu kontaktujte Ing. Lucii Paulovčákovou na tel. čísle 602 657 921 nebo na e-mailu lucie.paulovcakova@pedf.cuni.cz.

Kurzovné zahrnuje:
 

 • elektronické materiály,
 • přístup a využívání Studentského informačního systému,
 • zpětnou vazbu od tutorů na plněné úkoly,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy,
 • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Kurzovné nezahrnuje:
 

 • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
 • případné cestovní náklady.