Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Specializace Právo provází obchodním a pracovním právem pro praktické využití. 
 

Interactive Online MBA - struktura programu Právo

 • 0

  předměty
  zvoleného studijního
  oboru

 • 0

  předměty 
  z volitelného
  modulu

 • 0

  předmětů
  základního
  modulu

 • 0

  roky
  k dokončení
  studia

Pracovní právo

Pracovní právo obsahuje soubor norem upravující individuální a kolektivní pracovní právo a právní úpravu zaměstnanosti. 

Cílem předmětu Pracovní právo je seznámit studenty s problematikou pracovněprávních vztahů a vysvětlit pojem pracovní právo, jeho obsah, členění a prameny, právní vztahy a právní skutečnosti. Dále se studenti seznámí se specifiky pracovní smlouvy a pracovního poměru – se vznikem, změnou i ukončením. Po absolvování předmětu studenti získají informace o pracovní době, odměňování, odpovědnosti zaměstnance i zaměstnavatele za škodu, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kolektivním pracovním právu, kolektivní smlouvě a dalších.

Obsah předmětu
 

 • Zákoník práce v platném znění
 • Zákon o zaměstnanosti v platném znění
 • Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací v platném znění

Občansko-obchodní právo

Obchodní právo (komercialistika) je soubor právních norem především soukromého práva upravující postavení obchodníků a vztahy, do nichž obchodníci vstupují.

Hlavní náplní předmětu Občansko-obchodní právo je oblast občanského práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku a problematika obchodních korporací, která je řešena v samostatném zákoně. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy a vazbami občanského práva, které řeší problematiku podnikání a podnikatelské činnosti. Studenti se v rámci předmětu seznámí i s nejdůležitějšími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, které především definuje jednotlivé formy společností. 

Obsah předmětu
 

 • Vymezení občanského a obchodního práva
 • Základní pojmy
 • Hlavní typy závazků (smlouva kupní, darovací, o dílo, příkazní, nájemní, licenční, obchodní zastoupení)
 • Odpovědnost za škodu 
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Práva průmyslového a duševního vlastnictví
 • Procesní právo

Nezávazná poptávka studia IO MBA


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Proč studovat online MBA na LIGS University

 • Vysoká kvalita lektorů – vzdělávat vás budou špičkoví odborníci z praxe a akademické sféry.
 • Akreditace – uznávaná akreditační instituce ASIC potvrdila kvalitu a vysoký standard studia na LIGS University udělením nejvyššího stupně akreditace - ASIC Premier University. To je známkou soustavného rozvoje LIGS University, stejně jako certifikace ISO. 
 • Studentský informační systém – veškeré informace máte kdykoli po ruce ve svém počítači, tabletu i smartphonu.
 • Splátky bez navýšení ceny – určíte si způsob splácení – například v osmi splátkách bez cenového navýšení.
 • Cenová dostupnost – získáte bezkonkurenčně výhodný poměr mezi kvalitou vzdělání a jeho cenou.
 • Online knihovna – elektronickou knihovnu, video programy a studijní materiály máte v ceně studia.
 • Okamžitý přínos – provázanost studia bude mít bezprostřední efekt na vaše pracovní výsledky.
 • Konkurenceschopnost – jako absolventi online MBA zvýšíte svou hodnotu na trhu práce.
 • Americký titul – můžete se pochlubit světově užívaným titulem z americké univerzity.
 • Jazyky studia - studujte v angličtině, češtině nebo v kombinaci těchto jazyků.

Podrobné informace

o Online MBA vám rádi
zašleme na váš e-mail. 


Školné a stipendium

Zjistěte více o školném a stipendiích programu Interactive Online MBA Právo

Školné              Stipendium                                       

Více informací o studiu Interactive Online MBA

Zjistit více

Přihlásit se do studenstské sekce