Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Osobní údaje

Trvalé bydliště

Kontaktní adresa

 

Platba školného

Disertační práce

Studijní plán


Zvolte si 1 specializaci. (Každá specializace obsahuje2 předměty).
  Management

Management
Strategické řízení

  HR management

Řízení lidských zdrojů
Plánování a rozvoj lidských zdrojů

  Marketing

Globální marketing
Marketingová komunikace

  Projektový management

Projektové řízení
Řízení týmu

  Finance

Finanční řízení
Risk management

  Soukromé právo

Soukromé právo
Právní filosofie a teorie práva

  Veřejné právo

Veřejné právo
Lidská práva a základní svobody

  Reality

Řízení v realitním oboru
Obchod s realitami

Zvolte si 2 předměty. (Vybrané předměty nesmí být shodné s předměty specializace.)
  E-Commerce
  Evropské soutěžní právo
  Evropské správní právo
  Finanční reporting a analýzy
  Finanční řízení
  Finanční trhy a investování
  Globální marketing
  Internetová komunikace
  Krizové řízení
  Lidská práva a základní svobody
  Management
  Manažerské účetnictví
  Marketingová komunikace
  Metodologie právního myšlení
  Mezinárodní obchod
  Nábor a výběr pracovníků
  Plánování a rozvoj lidských zdrojů
  Právní filosofie a teorie práva
  Právo firemních financí
  Právo mezinárodního obchodu
  Procesní řízení
  Projektové řízení
  Risk management
  Řízení lidských zdrojů
  Řízení týmu
  Řízení změn
  Soukromé právo
  Společenská odpovědnost firem
  Stát a právo
  Strategické řízení
  Strategické řízení prodeje
  Ústavní srovnávací právo
  Veřejné právo
  Řízení v realitním oboru
  Obchod s realitami

Přílohy

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s poskytnutím výše uvedených údajů pouze pro potřeby LIGS University v souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu.

 

Přihlásit se do studenstské sekce