Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Proč studovat na LIGS University

 • Prestižní akreditace

  V rámci mezinárodní akreditace Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) jsme díky splnění mnoha kritérií kvality, vzdělávacím postupům a přístupu ke studentům získali status ASIC Premier University. Dále jsme držiteli certifikace ISO v oblasti kvality managementu a IT a informační bezpečnosti.

 • Přizpůsobení se časově vytíženým manažerům

  Studijní plán si můžete individuálně přizpůsobit svým časovým možnostem. Dokonce i mimořádně zaneprázdnění TOP manažeři u nás dokázali vystudovat, aniž bychom slevili cokoli z kvality výuky.

 • Zahájení studia kdykoliv

  Nemusíte čekat na začátek semestru. Studium v programech Interactive Online MBA, MSc, DBA a Ph.D. lze začít kdykoliv v průběhu roku. Program Executive MBA startuje zpravidla jednou za rok.

 • Studium ve 3 jazycích a jejich kombinacích

  Programy Interactive Online můžete studovat v českém, slovenském, anglickém jazyce nebo v jejich kombinacích.

 • Výběr z mnoha studijních specializací

  Pro jednotlivé programy je k dispozici řada studijních oborů, ze kterých si každý student může vybrat podle svých preferencí, potřeb a zájmů.

 • Diplom z americké univerzity

  LIGS University je americká univerzita se sídlem ve Spojených státech amerických. Interactive Online programy MBA, MSc, DBA a Ph.D. jsou touto školou přímo poskytovány. Po absolvování tedy získáte diplom a titul z americké univerzity.

 • Interaktivní online forma studia

  Vycházíme vstříc pracovně vytíženým studentům. Díky nim zvládnete zaměstnání, rodinu i koníčky a ještě vám zůstane čas na osobní rozvoj.

 • Oxfordský tutorský model

  Oxfordský tutorský model je založen na tzv. „one-to-one" vzdělávání. Ke každému předmětu či modulu dostanete jednoho konkrétního tutora, který vám bude k dispozici ke konzultacím a  povede vás při psaní prací. Podstatou je aktivní vztah tutora (zkušeného profesionála s praxí v dané oblasti) a studenta, kterému tutor poskytuje asistenci a odborné vedení při rozvoji jeho znalostí a dovedností.

 • Možnost přerušení či prodloužení studia

  Své studium můžete bezplatně přerušit či prodloužit – a to i opakovaně. Nemusíte se tedy bát, že vás například náhlý nárůst pracovních povinností připraví o možnost dostudovat.

 • Výhodný splátkový kalendář

  LIGS University nabízí skvělý poměr mezi cenou a hodnotou získaného vzdělání. Náklady na studium jsou navíc daňově uznatelné a platbu školného si můžete volitelným způsobem rozložit do výhodného splátkového kalendáře. 

 • Vysoká kvalita tutorů (lektorů)

  Na LIGS University působí jako tutoři lidé z významných manažerských pozic a s bohatými zkušenostmi ve svých oborech. Získáte od nich tedy opravdu kvalitní poznatky přímo využitelné v praxi. A u doktorských programů se můžete těšit na tutory s akademickou praxí, kteří vás provedou nástrahami vědecko-výzkumné části studia a publikační činnosti.

 • Ombudsman a Správní rada (Board of Trustees)

  Abychom dostáli závazku poskytovat ty nejlepší možné služby, zavedli jsme na Ligs University dva speciální instituty. Ombudsman řeší problémy studentů a správní rada (Board of Trustees) dohlíží na kvalitu studijních programů.

 • Studentský informační systém (LMS)

  Díky LMS máte přístup ke studiu kdykoliv a odkudkoliv. Dostanete se skrze něj k elektronickým studijním materiálům, elektronickému indexu, hodnocení prací, termínům webinářů, kontaktům na tutory, zprávám z LIGS University a dalším důležitým informacím a zdrojům.

 • Volba předmětů podle zájmů

  V rámci studia Interactive Online programů máte jen část předmětů předepsanou jako povinnou. Zbytek si můžete zvolit podle svých preferencí. A to navíc v různých jazycích.  

 • Výjimečný servis

  Studentům vycházíme maximálně vstříc. Jsme milí, otevření, přátelští a naslouchající. Poskytujeme 24h zákaznickou podporu. Vypisujeme stipendia pro studenty z méně rozvinutých zemí. Snažíme se zpřístupnit vzdělání všem, kdo si uvědomují jeho hodnotu.

 • Online knihovny, databáze, materiály a video kurzy

  Během studia získáte přístup k rozličným zdrojům, mnohé z nich můžete využívat i po jeho ukončení.

Reference

 

Co získáte studiem na LIGS University?

 • Okamžitý přínos pro praxi

  Studium, tutoři, konzultace, písemné práce, webináře – to vše je navrženo s ohledem na co největší okamžitý přínos v každodenní manažerské praxi.

 • Kvalitní a různorodé informace

  Nově nabytými poznatky a dovednostmi prohloubíte své aktuální znalosti. Díky pestré skladbě předmětů si rozšíříte obzory a získáte pohled z jiných perspektiv. Důraz klademe na to, aby se k vám dostaly nejaktuálnější novinky a trendy z vašich oborů.

 • Nástroj osobního rozvoje

  Podnětné informace, konzultace s tutory, tvorba písemných prací – to všechno vás může posunout vpřed profesně i lidsky.

 • Nové kontakty

  Mnoho studentů vysoce oceňuje právě možnost komunikace s tutory i ostatními studenty prostřednictvím webinářů, Studentského informačního systému či akcí LIGS University. Získané kontakty mají často velký přínos pro pracovní i osobní život zúčastněných.

 • Konkurenční výhody

  Prestižní titul i nové poznatky představují velkou konkurenční výhodu na poli svobodné podnikatelské soutěže. Firma s lepším know-how i přesvědčivější image má v boji o zákazníka větší šanci na úspěch.

 • Vyšší hodnota na trhu práce

  Diplom ze zahraniční univerzity a vyšší kvalifikace znamená také nezanedbatelnou konkurenční výhodu na trhu práce. Zvyšujete tím svoji šanci na kariérní postup, ať už ve svém stávajícím zaměstnání, či při hledání nového místa. Zároveň si otevíráte cestu k lepšímu platu.

 • Předpoklad pro vyšší ohodnocení v práci

  Jedním z předpokladů pro získání vyššího ohodnocení v práci (ať už se jedná o finanční či jiné ohodnocení) je i zvýšení své vlastní kvalifikace. A právě absolvování studia, které vede k získání prestižního titulu, může vést k tomu, že vás vaši zaměstnavatelé odmění, povýší či jinak ohodnotí vaši píli.

 • Prestižní americký titul

  Absolvováním programu MBA, MSc, DBA či Ph.D. na LIGS University získáte prestižní americký titul uváděný za jménem a obdržíte diplom vydaný americkou univerzitou.

Tutoři

 

Chcete se na něco zeptat?


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Přihlásit se do studenstské sekce