Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Proč si vybrat LIGS University?

 • Akreditace

  LIGS University je držitelem mezinárodní akreditace Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) a díky splnění mnoha kritérií kvality a používaným vzdělávacím postupům a přístupu ke studentům získala status ASIC Premier University. 

 • Přizpůsobení časově zaneprázdněným manažerům

  Programy LIGS University jsou díky své formě a flexibilitě co nejvíce přizpůsobeny manažerům, kteří jsou pracovně velmi vytížení.

 • Zahájení studia kdykoliv

  Studium v programech Interactive Online MBA, MSc, DBA a PhD je možno zahájit kdykoliv v průběhu roku. Zahájení programu Executive MBA je zpravidla jednou za rok.

 • Programy ve čtyřech různých jazycích a jejich kombinacích

  Programy Interactive Online je možno studovat v českém, slovenském, anglickém a španělském jazyce nebo v jejich kombinacích. Program Executive MBA je v českém jazyce.

 • Výběr z mnoha specializací

  Programy LIGS University jsou poskytovány ve více specializacích, aby si mohl každý vybrat podle svých zájmů a potřeb.

 • Diplom vydaný americkou univerzitou

  Interactive Online programy MBA, MSc, DBA a PhD jsou poskytovány americkou LIGS University, USA se sídlem v Honolulu na Hawaii. Program Executive MBA je touto americkou univerzitou validován. Po ukončení programu získají absolventi diplom a titul z americké univerzity. 

 • Distanční nebo interactive online forma studia

  Obě tyto formy studia respektují pracovní vytížení studentů a jsou ideální formou, jak skloubit vzdělávání, zaměstnání, rodinu a koníčky, přičemž maximálně napomáhají rozvoji studentů.

 • Oxfordský tutorský model

  Základem Oxfordského tutorského modelu je tzv. „one-to-one" vzdělávání. To znamená, že studentovi je v rámci každého předmětu či modulu přiřazen jeden konkrétní tutor, se kterým má možnost konzultovat svoje studium, a který studenta vede při psaní prací. Oxfordský tutorský model je založen na aktivním vztahu tutora (zkušeného profesionála s praxí v dané oblasti) a studenta, kterému tutor poskytuje asistenci a odborné vedení při rozvoji jeho znalostí a dovedností. 

 • Možnost přerušení či prodloužení studia

  LIGS University umožňuje svým studentům, aby si mohli své studium bezplatně přerušit či prodloužit, a to i opakovaně.

 • Cenová dostupnost vzdělávání s možností splátek

  Ceny Interactive Online programů, které jsou uvedené v příslušných cenících, jsou konečné a nepřipočítávají se k nim žádné další poplatky. Studium na LIGS University je cenově dostupné, daňově uznatelné, a navíc je možno si školné rozložit až do osmi splátek po celou dobu studia

 • Vysoká kvalita tutorů (lektorů)

  Tutoři působící na LIGS University mají za sebou významnou manažerskou praxi a bohaté zkušenosti ve svých oborech, což je klíčové pro efektivní předávání znalostí studentům a jejich následné uplatnění v praxi.

 • Institut ombudsmana a Board of Trustees

  Z důvodu neustálé snahy zvyšovat spokojenost studentů LIGS University a dále zlepšovat kvalitu nabízených programů MBA, MSc, DBA a PhD byl zřízen Institut ombudsmana a Board of Trustees, kteří dohlíží na kvalitu programů.

 • Studentský informační systém (SIS)

  SIS umožňuje přístup ke studiu kdykoliv a odkudkoliv a obsahuje především elektronické studijní materiály, elektronický index, hodnocení prací, termíny webinářů, kontakty na tutory, informace z LIGS University a další důležité informace a materiály potřebné pro úspěšné absolvování zvoleného programu.

 • Možnost navolit si předměty podle zájmu a jazyků

  V rámci studia Interactive Online programů má student možnost zvolit si část předmětů dle svého zaměření. V praxi to funguje tak, že část předmětů je shodná pro všechny studenty daného programu a část předmětů si student vybírá individuálně podle svých potřeb a zájmu. Navíc může zvolené předměty studovat v různých jazycích, a to v češtině, angličtině, slovenštině nebo španělštině. 

Reference

 

Co získáte studiem na LIGS University?

 • Do praxe okamžitě přenositelné znalosti

  Vše čím se budete v rámci studia zabývat, ať už při psaní písemných prací či při konzultacích nebo během webinářů, můžete ihned využít a přenést do své praxe.

 • Nové informace a dovednosti z různých oblastí

  Studiem a absolvováním webinářů získáte nové informace, zkušenosti a dovednosti z různých oborů a oblastí, které jsou přínosné pro vaši manažerskou praxi. Dozvíte se novinky a trendy z oblastí, se kterými se setkáváte ve vašem pracovním životě.

 • Východisko z osobní či profesní stagnace

  Máte pocit osobní či pracovní stagnace? Cítíte, že se neposouváte dopředu tak, jak byste chtěli? Už dlouho jste neudělali něco pro svůj osobní rozvoj? Východiskem z této situace je studium na LIGS University, které vás obohatí, a také si doplníte nebo utřídíte vaše profesní znalosti a zkušenosti.

 • Nové kontakty

  V průběhu studia máte možnost setkávat se v rámci webinářů s tutory - odborníky z praxe, se kterými můžete diskutovat o zajímavých tématech a vyměňovat si zkušenosti a názory. Dále máte možnost chatovat s dalšími studenty a tutory prostřednictvím Studentského informačního systému. Další možností získání nových kontaktů je účast na akcích LIGS University. 

 • Konkurenční výhodu oproti ostatním

  Konkurence je všude kolem nás, ve všech oblastech a oborech, a proto je třeba s ní účinně bojovat. Konkurenční výhodu oproti ostatním můžete získat právě studiem na LIGS University, které vám přinese nové poznatky, zkušenosti a dovednosti, které se naučíte využívat a implementovat do svého pracovního i osobního života.

 • Šanci na kariérní postup

  Není žádným tajemstvím, že po absolvování studia nezíská absolvent pouze titul a diplom, ale zároveň si zvýšením své vlastní profesní kvalifikace zvyšuje i svoji šanci na kariérní postup, ať už ve svém stávajícím zaměstnání či při hledání nového pracovního uplatnění.

 • Předpoklad pro vyšší ohodnocení v práci

  Jedním z předpokladů pro získání vyššího ohodnocení v práci (ať už se jedná o finanční či jiné ohodnocení) je i zvýšení své vlastní kvalifikace. A právě absolvování studia, které vede k získání prestižního titulu, může vést k tomu, že vás vaši zaměstnavatelé odmění, povýší či jinak ohodnotí vaši píli.

 • Prestižní americký titul

  Absolvováním programu MBA, MSc, DBA či PhD na LIGS University získáte prestižní americký titul, který se uvádí za jménem, a dále obdržíte diplom vydaný americkou LIGS University.

Tutoři

 

Chcete se na něco zeptat?


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Přihlásit se do studenstské sekce