Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Ing. Bc. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

Lektorka pro oblast marketingu

 

V současné době pracuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a je odbornou asistentkou na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání. Zabývá se zejména výukou předmětů v oblasti marketingu a managementu ve vzdělávání se zaměřením na strategický management a management kvality, vedením kvalifikačních prací, tvorbou akreditací vzdělávacích programů, odbornými publikačními aktivitami, projektovou činností a organizačními záležitostmi jako tajemnice katedry.

 

Má 13letou praxi z funkce prorektorky na dvou vysokých školách. Do roku 2017 pracovala po dobu 6 let jako prorektorka pro zajišťování kvality a akreditace na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Významně se podílela na zpracování systému kvality v prostředí vysoké školy a jeho vedení, zajišťovala akreditace vysokoškolských programů i programů celoživotního vzdělávání s akreditací MŠMT, pracovala na rozvojových projektech, na projektech KREDO a KVALITA v rámci individuálních projektů národních MŠMT, věnovala se publikování a výuce v oblasti marketingu a managementu se zaměřením na Time Management a vedla kvalifikační práce. 

 

V příspěvcích na konferencích a odborných statích se věnuje oblasti řízení a rozvoje vzdělávací organizace v kontextu aspektů kvality a manažerských kompetencí. V roce 2015 vydala poměrně obsáhlou publikaci s názvem Marketing: přístup k marketingovému řízení, v roce 2018 ve spoluautorství s prof. Veteškou např. publikaci Management andMarketingof Educational Institutions.  

 

Sedmiletou praxi má i z vysokoškolského vzdělávacího prostředí, kde nasbírala zkušenosti v řízení i při funkci prorektorky pro studijní záležitosti na Vysoké škole obchodní Praha, kde zaváděla elektronický studijní informační systém a podílela se na rozvoji školy od jejího založení akreditacemi nových studijních oborů. V oblasti školství působí od roku 1993. 

 

Její profilace spočívá zejména v manažerských, pedagogických, lektorských aktivitách a tvorbě koncepcí rozvoje pracovišť, kde využívá vzdělání v oblasti ekonomiky, managementu, marketingu, pedagogiky a andragogiky získané na ČVUT a UK. Neustále se vzdělává, a to zejména v oblasti měkkých dovedností, kterých je třeba při vedení týmů a komunikaci s lidmi. Je úspěšnou absolventkou a certifikovaným praktikantem neuro-lingvistického programování, Richterovy školy grafologie, získala diplom NKA z marketingu již v roce 1995, absolvovala řadu kurzů pro pracovníky distančního vzdělávání a další kurzy osobního rozvoje.

 

Zabývá se řadou technik v pojetí Time Managementu se zaměřením na člověka v duchu být fit pro práci i pro život, být v rovnováze a harmonii.

 

Jejím cílem je: „Cítit se lépe, být spokojenější a výkonnější, a to lehce a přirozeně.“ Ráda přináší něco nového, diskutuje se studenty nové možnosti a přístupy, je koučem i mentorem, ráda studenty doprovází na jejich cestě vpřed. 

Další tutoři

Přihlásit se do studenstské sekce