Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

Tutor pro oblast práva

 

Richard Pokorný je vysokoškolským pedagogem působícím od ukončení studia v roce 2008 výhradně v akademické sféře. Zabývá se zejména ústavním právem, a to především v jeho teoretické dimenzi, se zaměřením na ústavněprávní filozofii, problematiku axiologické legitimity normativity a její ústavněprávní reflexe, racionalistické koncepce recentního iusnaturalismu, teorii veřejné moci a lidská práva. Je hrdým absolventem FPR ZČU v Plzni, kde získal veškeré právnické vzdělání.

 

Do roku 2013 působil na FPR ZČU v Plzni jako akademický pracovník katedry ústavního práva a posléze též jako její tajemník. Kromě pedagogické a vědecké činnosti se výrazně podílel také na tvorbě strategických dokumentů fakulty (Dlouhodobý záměr a jeho aktualizace, reakreditační materiály, koordinace projektové činnosti aj.) a byl členem učitelské kurie Akademického senátu FPR. Do roku 2013 působil rovněž jako akademický pracovník a posléze vedoucí katedry ústavního a mezinárodního práva Vysoké školy Karlovy Vary. Do roku 2015 působil jako oponent závěrečných prací MUP Praha.

 

Tutor je autorem více než dvou desítek odborných publikačních výstupů v podobě článků v odborných časopisech, kapitolách v knize, recenzích, jakož i sbornících z konferencí. Je rovněž autorem více než stovky posudků závěrečných prací, a to především bakalářských a diplomových, jakož i spoluřešitelem několika grantů.

 

Jako vyučující preferuje při výuce individuální přístup a kolegiální spolupráci se studenty, interaktivní komunikaci, ochotu na sobě pracovat, kreativně myslet a schopnost formulovat vlastní odůvodněné názory, hledat nová řešení a obhájit si je v korektní odborné diskusi.

 

Jeho pedagogickým cílem je předávat studentům své zkušenosti i znalosti tak, aby mohli co nejlépe naplňovat své vzdělávací i profesní cíle, získali patřičnou orientaci ve studované problematice a co nejlépe ji využít při výkonu své profese.

 

Motto:

„Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.“

Další tutoři

Přihlásit se do studenstské sekce