Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.

Lektorka pro oblast práva

 

Zdeňka Beranová je vlastníkem advokátní kanceláře AK JUDr. Zdeňky Beranové, která poskytuje generální praxi, včetně poradenské a konzultační činnosti v oblasti práva.

 

Po studiu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 1984 -1988 řádně obhájila rigorosní práci  v roce 1989 a získala titul JUDr. V roce 2016 pak obhájila rigorosní práci v oblasti sociální práce a získala titul PhDr..

 

Pracovala jako podniková právnička Stavebního bytového družstva Prahy 5. Věnovala se družstevní výstavbě, správě objektů, vymáhání pohledávek a dlužného nájemného. Zhruba po pěti letech přešla na právní oddělení centrály Českomoravské záruční a rozvojové banky v Praze, kde se věnovala správě nemovitostí a úvěrové politice. Ještě během mateřské dovolené v roce 1994 složila komerčně - právní zkoušky a vykonávala praxi komerčního právníka. Od spojení obou komor, tj. od roku 1996 vykonává samostatnou advokátní praxi, ve které se zaměřila na občanské, obchodní, trestní - ex offo, bytové a pracovní právo.

 

Je zkušený insolvenční správce, likvidátor a rozhodce zapsaný na seznamu MV ČR a při Asociaci leasingových společností. Řadu let pracovala v kontrolní komisi SBD Praha 5.

 

Po dobu čtyř let publikovala články zaměřené na právní problematiku v rubrice expert radí v celostátním deníku Mladá Fronta Dnes. Též vyučuje občanské právo a obchodní právo na dvou soukromých vysokých  školách. V rámci studijního programu LLM vede kolokvium na téma řádná správa podniku na Ústavu práva a právní vědy, je lektorem v oblasti obchodního práva a insolvenčního práva v rámci MBA a LLM studijních programů u společnosti CEMI. V souvislosti s novým Občanským zákoníkem vedla společně s kolegy ze své kanceláře výukový cyklus pro městské úřady v Tachově a Toužimi. Dále působí jako zkušební komisař u osoby akreditované ČNB v oblasti penzijního pojištení a úvěrů.

 

V současné době studuje PhD. V rámci studia publikuje v mezinárodních Sbornících, konkrétně na Ukrajině - Užhorodská národní univerzita a Uniwersytet Ekonomiczny ve Wroclavi v Polsku a účastní se mezinárodních konferencí.

 

Publikovala opakovaně v Actech MUP a ACC Journal. Hovoří dobře rusky, částečně anglicky.

 

Jako lektor preferuje při výuce interaktivitu účastníků a aktivní přístup ke studiu. Váží si zájmu studentů, kloubí teorii s praxí, na kterou klade důraz. Protože právě pochopení problematiky ze všech úhlů pohledu dává smysl a je přínosem nejen pro studenty, ale i tutory.

 

Motto:

„Život je věčné studium.“ Zdeňka Beranová

Další tutoři

Přihlásit se do studenstské sekce