Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

Tutor pro oblast globální změny klimatu

 

Doktor Ač pracuje od roku 2004 v Akademii věd České republiky. V současnosti zastává pozici vědeckého pracovníka v Ústavu výzkumu globální změny.

 

Mezi oblasti jeho vědeckého zájmu patří: globální klimatické změny, aplikace hyperspektrálního zobrazování v ekofyziologii rostlin, dálkový průzkum, chlorofylová fluorescence, ropný zlom, obnovitelné zdroje energie atd.

 

Titul Mgr. získal po úspěšném absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Pavla Jozefy Šafárika v Košicích, obor Environmentální ekologie v roce 2004. Titul Ph.D. získal v roce 2010 úspěšným absolvováním studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

 

Je autorem a spoluautorem vícero vědeckých publikací. Jako tutor při výuce preferuje ze strany studentů hlavně aktivní přístup ke studiu, samostatnost a v neposlední řadě samozřejmě zájem o oblast globální změny klimatu jako celku i jeho jednotlivých oblastí.

 

Jeho cílem jako tutora, je poskytnout své vědomosti a zkušenosti z vědecké a výzkumné činnosti pro rozšíření vědomostí svých studentů.

 

Vybraná řešení projektů a grantů:
 

  • Vytvoření týmu pro komplexní posouzení biofyzikálních a socioekonomických dopadů adaptačních opatření k podmínkám změny klimatu (2012-2014, MSM/EE) (pozice II. post-doc.), poskytovatel: MŠMT, Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007-2015)
  • LD12042 Kontinuální optické měření pro určení schopnosti vegetace poutat CO2 v různých typech ekosystémů (2012-2013, MSM/LD): LD12042, Riešiteľ (2012-2013)
  • GAČR 522/09/0468 Dynamika a variabilita epidermálního UV stínění a ochranné funkce karotenoidů u vyšších rostlin v důsledku změn radiačního prostředí, Řešitel (2009-2012).
  • ForChange - indikace stavu a změn lesních ekosystémů v kontextu globální změny aplikací analýzy ekofyziologických procesů a sledování s využitím metod DPZ, (2008-2010, MZP/SP).

Další tutoři

Přihlásit se do studenstské sekce