Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

RNDr. Anna Jusková

Lektorka pro oblast životního prostředí

 

Anna Jusková je váženou odbornicí v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, a v roce 2011 jí byla udělena Cena ministra životního prostředí SR. Momentálně pracuje jako vedoucí oddělení životního prostředí Městské části Bratislavy - Rača. V letech 2012 - 2013 působila jako externí poradce ministra životního prostředí SR v oblasti ochrany přírody.

 

I v předchozím období zastávala významné posty na Ministerstvu životního prostředí SR, kde do roku 2008 působila jako ředitelka odboru ochrany přírody a krajiny. Na Ministerstvu životního prostředí SR pracovala od roku 1994 jako vedoucí oddělení státní správy ochrany přírody a krajiny.

 

V předchozích obdobích pracovala jako přednostka Obvodního úřadu životního prostředí v Martině a na Ústředí státní ochrany přírody v Liptovském Mikuláši. Titul RNDr. získala po úspěšném absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského obor Ochrana přírodního prostředí v Bratislavě v roce 1982.

 

Anna Jusková také působila jako gestor na různých projektech, jako např. NATURA 2000 - překlenutí implementačního procesu, Implementace směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích v ČR.

 

O její vysoké odbornosti v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí svědčí i její bohatá pedagogická a lektorská činnost, kde je třeba zmínit zejména: přednášky věnované problematice ochrany přírody a krajiny, zákonné úpravě ochrany přírody a krajiny pro vzdělávací zařízení, lektorskou činnost v rámci zvláštní odborné způsobilosti pro výkon státní správy pro životní prostředí, pedagogickou činnost na Žilinské univerzitě - Výzkumném ústavu vysokohorské biologie v rámci studijního oboru „Stráž přírody“. Je jednou z autorů publikace Natur Guard (Stráž přírody).

 

Jako tutorka při výuce preferuje ze strany studentů aktivní přístup ke studiu, samostatnost a hlavně zájem o ochranu přírody jako celku, jakož i jejích jednotlivých částí.

 

Jejím cílem jako kouče je poskytnout své dlouholeté znalosti a zkušenosti z praxe pro rozšíření znalostí svých studentů.

Další tutoři

Přihlásit se do studenstské sekce