Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Specializace Účetnictví sahá nad rámec tradičních účetních závěrek.
 

Interactive Online MBA - struktura programu Účetnictví

 • 0

  předměty
  zvoleného studijního
  oboru

 • 0

  předměty 
  z volitelného
  modulu

 • 0

  předmětů
  základního
  modulu

 • 0

  roky
  k dokončení
  studia

Finanční reporting a analýzy

Finanční reporting je základem pro sledování efektivity firmy. Sleduje finanční toky, závazky a pohledávky, či hospodářské výsledky.  Je tedy nenahraditelný pro manažerské rozhodování. Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je seznámit studenty se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalosti základních dokumentů finančního řízení a porozumět nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy.  Studenti se tak naučí nastavit podmínky pro finanční reporty, které jsou funkční a efektivní, případně komu je předat či zadat. Tyto znalosti pak vedou k přesnému finančnímu přehledu, který má vliv na úspěch firmy.  

Obsah předmětu
 

 • Podstata a postup finanční analýzy podniku; zdroje informací pro finanční analýzu
 • Finanční výkazy, vztahy mezi nimi a jejich využití (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow)
 • Investování – současná a budoucí hodnota peněz, současná a budoucí hodnota plateb, riziko v investičním rozhodování
 • Finanční ukazatele: absolutní, rozdílové, poměrové; metody sledování ukazatelů a jejich vyhodnocení
 • Způsoby vyhodnocení výsledků finanční analýzy; způsoby využití výsledků finančních analýz pro řízení, strategii a investice
 • Reporting – systém výkazů pro řízení podniku; změny ve finančním účetnictví pro potřeby reportingu
 • Klasifikace tržeb a nákladů pro potřeby reportingu, výsledovky modifikované pro potřeby reportingu
 • Analýza, zjišťování a interpretace odchylek
 • Reporting vnitropodnikových útvarů, reporting po linii výkonů

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví pracuje s obsáhlým souborem dat, jejichž zpracování poskytuje informace pro řídící pracovníky. Aby mohl management činit co nejkvalitnější rozhodnutí na základě účetních informací, je důležité pochopit vypovídací schopnost účetnictví, vzájemné vazby a rozdíly finančního a manažerského přístupu k účetnictví. Studenti se kromě jiného seznámí se základními nástroji řízení a kontroly nákladů včetně procesu a významu controllingu.

Cílem předmětu je prezentovat možnosti a omezení účetnictví manažerského a finančního. Studenti pochopí význam a praktické aspekty manažerského účetnictví včetně dopadů kvality účetních dat do manažerského rozhodování.

Obsah předmětu
 

 • Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví
 • Manažerský pohled na účetnictví
 • Pojetí a členění nákladů v nákladovém účetnictví
 • Nákladové modelování
 • Řízení po linii výkonů
 • Kalkulace plných a variabilních nákladů, metoda ABC
 • Kalkulační systém; systém plánů a rozpočtů
 • Metody řízení hospodárnosti; tvorba cen
 • Využití kalkulace v řízení
 • Řízení po linii odpovědnosti
 • Controlling v užším a širším pojetí
 • Nákladový controlling v kontextu metod oceňování
 • Zabezpečování kvality a hodnocení interního auditu
 • Praktické aspekty procesu controllingu jako nástroje managementu

Nezávazná poptávka studia IO MBA


* údaje označené tímto znakem jsou povinné

Proč studovat online MBA na LIGS University

 • Vysoká kvalita lektorů – vzdělávat vás budou špičkoví odborníci z praxe a akademické sféry.
 • Akreditace – uznávaná akreditační instituce ASIC potvrdila kvalitu a vysoký standard studia na LIGS University udělením nejvyššího stupně akreditace - ASIC Premier University. To je známkou soustavného rozvoje LIGS University, stejně jako certifikace ISO. 
 • Studentský informační systém – veškeré informace máte kdykoli po ruce ve svém počítači, tabletu i smartphonu.
 • Splátky bez navýšení ceny – určíte si způsob splácení – například v osmi splátkách bez cenového navýšení.
 • Cenová dostupnost – získáte bezkonkurenčně výhodný poměr mezi kvalitou vzdělání a jeho cenou.
 • Online knihovna – elektronickou knihovnu, video programy a studijní materiály máte v ceně studia.
 • Okamžitý přínos – provázanost studia bude mít bezprostřední efekt na vaše pracovní výsledky.
 • Konkurenceschopnost – jako absolventi online MBA zvýšíte svou hodnotu na trhu práce.
 • Americký titul – můžete se pochlubit světově užívaným titulem z americké univerzity.
 • Jazyky studia - studujte v angličtině, češtině nebo v kombinaci těchto jazyků.

Podrobné informace

o Online MBA vám rádi
zašleme na váš e-mail. 


Školné a stipendium

Zjistěte více o školném a stipendiích programu Interactive Online MBA Účetnictví

Školné              Stipendium                                       

Více informací o studiu Interactive Online MBA

Zjistit více

Přihlásit se do studenstské sekce