Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Diversity Policy

LIGS University LIGS plně respektuje a přijímá pojetí rozmanitosti (Diversity), neboť každý člověk je jedinečný. Uznáváme rozmanitost a individuální rozdíly v rase, etniku, pohlaví, věku, sexuální orientaci, sociálně-ekonomickém postavení, fyzických schopnostech, náboženských přesvědčeních, atd.

Rozmanitost v rámci LIGS University nám umožňuje poskytovat studentům služby na globálním základě. Tento přístup pomáhá a podporuje kreativitu a inovace lidských zdrojů, což je jedna z klíčových složek, které mají růst v silné ekonomice.

Pracovníci, vyučující a studenti LIGS University přichází z rozmanitých kulturních prostředí. Jsou motivováni a povzbuzováni k tomu, aby zjistili více o sobě a svých spolužácích, vzájemných zásadách, hodnotách a tradicích a získali tak cenné znalosti a porozumění mezinárodním trhům a rozvíjeli multikulturní manažerské dovednosti.

   

Předpisy a procesy 

Finanční vyrovnání

Převod a uznávání kreditů

Kreditní systém

Řešení studentských připomínek a stížností

Princip akademické svobody

Principy rovnosti a začleňování

Seznam uzavřených smluv 

Přihlásit se do studenstské sekce